Sympozjum Polarne rozpoczęło się w Sosnowcu

Sympozjum Polarne rozpoczęło się w Sosnowcu

Fot. sxc/cc/fredjk

Ponad 50 referatów na temat ocieplania się klimatu, zmian w krajobrazie Spitsbergenu, osiągnięć w badaniach polarnych - znalazło się w programie XXXIV Sympozjum Polarnego, które rozpoczęło się w Sosnowcu na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Sympozjum Polarne po raz trzeci jest organizowane na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, który uznawany jest w kraju za jeden z najważniejszych ośrodków badawczych obszarów polarnych.

Do Sosnowca przyjechało ponad 160 badaczy Arktyki i Antarktyki z całego kraju oraz kilku gości z zagranicy, którzy w ciągu trzech dni wygłoszą m.in. 54 referaty podsumowujące wieloletnie projekty badawcze. Podzielą się obserwacjami na temat m.in. ocieplania się klimatu, mechanizmów kształtowania się zmian temperatury powierzchni morza i temperatury powietrza w Arktyce, zmian w krajobrazie Spitsbergenu, cyrkulacji atmosfery.

Jak powiedział przewodniczący Komitetu Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk prof. Jacek Jania, celem sympozjum jest m.in. wypracowanie "spojrzenia w przyszłość", ponieważ najistotniejsze "wątki badawcze wiążą się z ociepleniem klimatu oraz skutkami tego ocieplenia dla regionów polarnych, oraz obszarów, w których żyje najwięcej ludzi, w tym dla Polski".

Przypomniał, że na plażach bałtyckich roczny wzrost poziomu oceanu światowego wynosi 3,5 mm, i choć obecnie takiej zmiany nikt nie zauważy, to po dziesięciu latach poziom wzrośnie o 3,5 cm a przez kolejne lata odpowiednio więcej. "A jeżeli lodowce będą topnieć w tym tempie jak topnieją w Arktyce, a ten proces zaczyna się już także w Antarktyce, to pod koniec wieku możemy mieć wzrost poziomu oceanu światowego o 1,2 do 1,5 metra" - powiedział prof. Jania. Dodał, że z tego powodu rozważana jest szersza współpraca międzynarodowa, w której miałoby wziąć udział ok. 60 krajów.

Najważniejszym zadaniem polarników jest - jak powiedział prof. Jania - obserwacja, przestrzeganie i dostarczanie danych na temat zjawisk zachodzących w lodowcach.

Sympozjum będzie również okazją - jak tłumaczyli polarnicy - do uczczenia jubileuszu 80-lecia rozpoczęcia przez Polskę badań polarnych.

Pierwsza polska ekspedycja wyruszyła na Wyspę Niedźwiedzią w 1932 roku.

W tym roku przypada także 35 rocznica rozpoczęcia wypraw polarnych przez Uniwersytet Śląski. Pierwszą ekspedycję na Spitsbergen zainicjował w 1977 roku prof. Marian Pulina. W 1982 roku rozpoczęła się także seria wypraw zapoczątkowanych przez prof. Jacka Janię, które są organizowane do chwili obecnej. Grupa prof. Jani monitoruje m.in. zmiany zachodzące w lodowcach uchodzących do morza oraz procesy związane z odłamywaniem się gór lodowych, które mają wpływ m.in. na podniesienie się oceanu światowego - góra lodowa wystaje nad poziom wody w jednej ósmej, reszta jest pod wodą.

Jak powiedział prof. Jania obserwacja i wpływ lodowców na ocieplanie się klimatu należy obecnie do najważniejszych zagadnień badawczych w glacjologii. Badania te prowadzone są w ramach międzynarodowej współpracy.

Polska posiada dwie całoroczne stacje polarne, są to: Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego oraz Polska Stacja Polarna im. Stanisława Siedleckiego w Hornsundzie na Południowym Spitsbergenie. Funkcjonują także cztery stacje sezonowe.

XXXIV Sympozjum Polarne potrwa do soboty.(PAP)

ktp/ abe/

uczelnie, różne
PAP
Czytaj także
Polecane galerie