Są pieniądze na dwa centra badawcze w stolicy

Są pieniądze na dwa centra badawcze w stolicy

Fot. greg801/iStockphoto

60 mln zł trafić ma ze środków unijnych na budowę centrum technologii lotniczych i kosmicznych, a także na wyposażenie centrum laboratoryjnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pre-umowy z władzami województwa mazowieckiego podpisano dzisiaj.

Oba projekty Zarząd Województwa Mazowieckiego wpisał na listę tzw. projektów kluczowych, czyli inwestycji niezwykle ważnych dla rozwoju regionu i kraju. Pre-umowy podpisali marszałek województwa mazowieckiego, Adam Struzik, Wiesław Raboszuk z zarządu województwa mazowieckiego, rektor UKSW ks. dr hab. Stanisław Dziekoński oraz dyrektor Instytutu Lotnictwa dr hab. Witold Antoni Wiśniowski.

Oba projekty realizowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. To bardzo duże projekty dotyczące podniesienia konkurencyjności naszego regionu. Dotyczą możliwości wykorzystania przez ośrodki naukowo-badawcze środków europejskich - powiedział Adam Struzik.

Tworzone przez Instytut Lotnictwa w Warszawie Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych ma być dofinansowane ze środków unijnych kwotą ponad 32 mln zł. Adam Struzik wyjaśnił, że jest to bardzo ważny projekt pozwalający na badania i wykorzystanie polskiej myśli technicznej nie tylko w lotnictwie, ale też w badaniach kosmicznych. Przypomniał, że wykorzystanie technologii kosmicznych to nie tylko możliwość wynoszenia satelitów na orbitę, ale również wykorzystania ich do codziennego życia. Technologie kosmiczne mogą więc służyć w obrazowaniu przestrzeni, w nowoczesnym rolnictwie, telekomunikacji, czy w zapobieganiu zagrożeniom np. anomaliom pogodowym. Technologie kosmiczne to obszar, w którym jest mnóstwo do zrobienia i z tej konkurencji nie możemy jako Polacy wypaść - komentował Adam Struzik.

Jak uważa dyrektor Instytutu Lotnictwa, centrum ma być gotowe już w przyszłym roku. Zatrudnienie może w nim znaleźć nawet 700 naukowców. Dyrektor IL zdradził, że jego instytut wspólnie z Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz PW chce stworzyć program, trójprzymierze, w ramach którego instytucje będą współpracować i zmierzać do osiągnięcia masy krytycznej jeśli chodzi o technologie satelitarne.

Z kolei na UKSW, dzięki środkom unijnym (28 mln zł), możliwe będzie ukończenie Mazowieckiego Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych. UKSW poszerza swoje możliwości o cały obszar przyrodniczy. Do tej pory był to uniwersytet bardziej o charakterze humanistycznym. Teraz pojawią się pracownie przyrodnicze chemiczne, fizyczne, biologiczne... - mówił Adam Struzik.

Gmach centrum nauk przyrodniczych jest już wybudowany, a dzięki środkom unijnym możliwe będzie jego wyposażenie. W budynku znajdować ma się 27 laboratoriów, dla słuchaczy kierunków przyrodniczych i ścisłych. Korzystać z nich będzie mogło ok. 1,5 tys. studentów uczelni. To laboratorium wzmocni nie tylko potencjał badawczy naszego uniwersytetu, ale stworzy szersze możliwości podjęcia wspólnych badań z innymi podmiotami - komentuje rektor UKSW.

laboratorium, centrum technologii
PAP
Czytaj także
Polecane galerie