Rząd o zmianach zasad finansowania nauki. Co jeszcze chcą zrobić?

Rząd o zmianach zasad finansowania nauki. Co jeszcze chcą zrobić?

Fot. Maj/Reporter

Rząd na rozpoczętym przed godz. 12 posiedzeniu zajmie się m.in. założeniami do projektu nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki. Zmiany mają pomóc instytucjom naukowym w tworzeniu, utrzymaniu i wykorzystaniu infrastruktury badawczej.

Według projektu, preferencyjne byłoby finansowanie programów lub przedsięwzięć zaliczonych do tzw. Strategicznej Infrastruktury Badawczej. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego proponuje, by specjalnym urządzeniom badawczym nadawać status na podstawie oceny przeprowadzanej nie corocznie, a w perspektywie kilkuletniej.

Resort proponuje też doprecyzowanie katalogu zadań związanych z upowszechnianiem nauki tak, aby środki finansowe były przeznaczane jedynie na zadania najlepiej promujące osiągnięcia polskiej nauki.

Nowe przepisy mają dać podstawę prawną dla zbierania, przechowywania i przetwarzania informacji o nauce i zobowiązywać będą jednostki naukowe do wprowadzania wymaganych informacji do Systemu Informacji o Nauce.

Resort chce także usprawnić przyznawanie środków finansowych na naukę m.in. poprzez doprecyzowanie przepisów dotyczących jednostek naukowych z kategorią naukową C.

Ponadto ministrowie mają zająć się założeniami do projektu zmian w ustawie o obligacjach oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Projekt zmierza do wsparcia rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych. Intencją jest doprowadzenie do sytuacji, w której emisja obligacji komercyjnych zacznie pełnić rolę dodatkowego, komplementarnego - w stosunku do kredytów bankowych - źródła pozyskania kapitału.

Chodzi m.in. o zwiększenie pewności i bezpieczeństwa obrotu, usunięcie barier rozwoju rynku, uwzględnienie nowych zjawisk, które pojawiły się na rynku kapitałowym w okresie od nowelizacji ustawy z roku 2000 oraz umożliwienie emisji niedostępnych dotychczas rodzajów obligacji.

Kolejny punkt posiedzenia rządu to założenia do projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, którego celem jest udoskonalenie istniejącego systemu oceny energetycznej budynków.

Ministrowie rozpatrzą również projekt uchwały w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych w roku 2013 oraz kierunków realizacji tego programu w roku 2014 i 2015.

PAP
Czytaj także
Polecane galerie