Rozpoczął się nabór na studia magisterskie Europa Master

Rozpoczął się nabór na studia magisterskie Europa Master

Fot. sxc/cc/madame min

Studenci mogą już składać aplikacje na studia magisterskie Europa Master, określane jako weimarskie, od Trójkąta Weimarskiego. W projekcie biorą udział: Uniwersytet Opolski oraz uczelnie z Mainz w Niemczech i Dijon we Francji. Studenci po czterech semestrach zdobędą dyplomy trzech uczelni.

- To pionierski projekt w skali nie tylko polskiej, ale również europejskiej - powiedziała dyrektor programu Europa Master dr Joanna Kulska z Uniwersytetu Opolskiego. Nabór na studia rusza we wtorek 2 kwietnia i będzie trwał do 15 maja br.

Studia Europa Master przygotowały wspólnie: Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Mainz w Niemczech i Uniwersytet Burgundzki we francuskim Dijon. Do programu zakwalifikowanych zostanie po 10 studentów z każdego z państw. Studia będą trwać cztery semestry. Zajęcia dla międzynarodowej grupy studentów z Polski, Niemiec i Francji, będą prowadzone i administrowane wspólnie przez Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji oraz Wydział Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon.

Program zajęć oferowany podczas pierwszego semestru studiów na Uniwersytecie Opolskim dotyczy podstawowych zagadnień z obszaru nauki o polityce, wymiaru społecznego i kulturowego integracji europejskiej oraz problematyki Europy Środkowej i Wschodniej. Językiem wykładowym w tym semestrze będzie język angielski.

Podczas drugiego semestru odbywanego przez uczestników na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji, program studiów koncentruje się na zagadnieniach z obszaru nauki o polityce, a także na polityce europejskiej. Zajęcia odbywają się w języku niemieckim oraz w języku angielskim dla uczestników, którzy nie mają wystarczającej znajomości niemieckiego.

Głównym przedmiotem trzeciego semestru studiów na Uniwersytecie Burgundzkim w Dijon będzie prawo europejskie. Wszystkie przedmioty wykładane będą wyłącznie po francusku. Czwarty semestr studiów będzie przeznaczony na praktyki studenckie, przygotowanie pracy magisterskiej oraz egzaminy końcowe. Studenci sami wybiorą uczelnię w której napiszą pracę i przystąpią do egzaminów. Program studiów będzie finansowany ze środków programu Erasmus.

Uczelnie partnerskie podejmują również działania na rzecz uzyskania dofinansowania z innych źródeł. Uczestnikami programu Europa Master mogą być osoby mające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie nauk społecznych, w szczególności politologii, stosunków międzynarodowych, ekonomii lub socjologii, a także prawa, historii, dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz kierunków studiów, na których kandydaci mogli zdobyć minimum 65 punktów ECTS z zakresu nauk społecznych.

W momencie aplikowania kandydaci muszą posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 i językiem francuskim na poziomie B1, co powinno być potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Osoby, które z powodzeniem przejdą proces preselekcji, zarówno na poziomie Uniwersytetu Opolskiego, jak i uczelniach partnerskich, zostaną zaproszone do udziału w dalszej części procedury aplikacyjnej.

- Uroczysta inauguracja studiów odbędzie się 2 października tego roku w Opolu. Obecne na niej będą przedstawiciele władz wszystkich uczelni i władze regionów. Chęć wzięcia udziału w uroczystości zgłosił także ambasador Niemiec w Polsce - powiedziała dr Joanna Kulska.

nauka, uczelnie, akademia, europa master
PAP
Czytaj także
Polecane galerie
dc
79.110.202.* 2013-04-03 16:31
W Polsce po angielsku,
w Niemczech po niemiecku ewentualnie po angielsku,
we Francji tylko po francusku.
Dobrze, że mamy równe prawa.
sarmata2013
78.30.108.* 2013-04-03 07:06
Im mniej znacząca "uczelnia" tym bardziej pompatycznych tytułów nadużywa - Gutenberg, Europa czy wino burgundzkie. Tylko jakieś wiejskie debile dadzą się nabrać na tę maskaradę