Prof. Jean Poesen doktorem h.c. UMCS

Prof. Jean Poesen doktorem h.c. UMCS

Fot. sxc/cc/madame min

Wybitny specjalista w dziedzinie nauk o ziemi, prof. Jean Poesen z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii otrzymał w czwartek doktorat h.c. UMCS w Lublinie, przyznany mu za osiągnięcia m.in. w dziedzinie geografii fizycznej, geomorfologii i gleboznawstwa.

Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w uchwale nadającej prof. Poesenowi najwyższą godność akademicką podkreślił jego ,,fundamentalny wkład w rozpoznanie uwarunkowań, mechanizmów i dynamiki procesów erozji gleb i erozji wąwozowej".

,,Profesor J. Poesen jest głęboko zaangażowany w działalność badawczą, zarówno jeśli chodzi o zagadnienia o fundamentalnym znaczeniu naukowym, jak i praktyczne" - podkreślił w laudacji promotor doktoratu honorowego, kierownik Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania UMCS prof. Marian Harasimiuk.

Zainteresowania badawcze prof. Poesena dotyczą m.in. problematyki erozji i pustynnienia gleb, zapobiegania tym zjawiskom, ochrony gleb i wód, wpływów zmian środowiska na procesy erozyjne, geomorfologii eksperymentalnej oraz geografii krajów rozwijających się. Uczestniczył w ponad 100 projektach badawczych, był organizatorem lub współorganizatorem ponad 20 międzynarodowych konferencji, zainicjował cykl naukowych międzynarodowych spotkań poświęconych erozji wąwozów.

,,Jest z całą pewnością nieformalnym liderem światowej społeczności badaczy erozji wąwozowej" - powiedział prof. Harasimiuk.

W wykładzie wygłoszonym w Lublinie prof. Poesen mówił o potrzebie prowadzenia dalszych badań dotyczących erozji gleb. Podkreślił m.in., że wiele wysiłków badaczy koncentrowało się dotychczas na stratach gleb powodowanych naturalnymi procesami erozyjnymi, a znacznie mniej uwagi poświęcano skutkom w tym zakresie, wywołanym działalnością człowieka, a w ubiegłym wieku stały się one dominujące.

Zwrócił uwagę, że w krajach Trzeciego Świata wciąż pozostaje wielkim wyzwaniem ograniczanie strat gleb w takich miejscach, jak czoła wąwozów, brzegi rzek czy osuwiska. Zdaniem prof. Poesena budowanie w takich miejscach ciężkich konstrukcji, jak tamy, ściany czy zbiorniki, przynosi natychmiastowe rozwiązanie problemów, które nie zawsze okazuje się trwałe. Powinny być też stosowane lekkie konstrukcje, wykorzystujące odpowiednio dobrane gatunki roślin. ,,Potrzeba więcej badań dotyczących zbalansowanego połączenia technik konstrukcji ciężkich i lekkich, co pomoże w naturalnej odbudowie terenów, które uległy erozji" - powiedział prof. Poesen.

Prof. Poesen urodził się w 1954 r. w Kongo. Studiował na Katolickim Uniwersytecie w Leuven, tam też uzyskał tytuł doktora i profesora. Od 2000 r. kieruje wydziałem geografii tej uczelni. Jest autorem lub współautorem ponad 700 publikacji naukowych. (PAP)

kop/ mrt/ gma/

uczelnie
PAP
Czytaj także
Polecane galerie