Powstał Polski Instytut Technologii

Powstał Polski Instytut Technologii

Fot. sxc/cc/fredjk
Sześć uczelni technicznych i dwa instytuty postanowiły zintensyfikować współpracę i połączyć swoje siły w konsorcjum. W Warszawie przedstawiciele jednostek zainaugurowali działalność Polskiego Instytutu Technologii.

Inicjatorami i jednocześnie członkami-założycielami konsorcjum są politechniki: Warszawska, Łódzka, Poznańska, Gdańska i Śląska, oraz Wojskowa Akademia Techniczna i dwa instytuty: Podstawowych Problemów Techniki PAN i Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy. Założyciele zaznaczają jednak, że konsorcjum ma charakter otwarty i zachęcają do współpracy kolejne instytucje ze sfery badawczo-rozwojowej - również przedsiębiorców.

- Przede wszystkim chcemy się jednoczyć w obszarach badawczych, które uznajemy za istotne z punktu widzenia kraju. Chcemy rozwijać te obszary badań, które przynoszą bezpośrednie przełożenie w praktyce przemysłowej - powiedział rektor WAT, gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk.

Rektor PW, prof. Jan Szmidt wymieniał, że wśród takich ważnych tematów, którymi może zająć się konsorcjum są m.in. koleje o podwyższonej prędkości, technologie kosmiczne czy bezpieczeństwo i obronność. Jego zdaniem konsorcjum ma w sobie ogromny potencjał: intelektualny, aparaturowy i badawczy. Podkreślał, że stworzenie konsorcjum nie wiąże się z tworzeniem nowych budynków. - Budynków mamy aż nadmiar - żartował. Wyjaśnił, że członkowie konsorcjum powołają wspólny sekretariat, który analizować będzie to, co się dzieje m.in. w unijnym programie Horyzont 2020 czy w funduszach strukturalnych.

Członkowie PIT mają nadzieję, że istnienie konsorcjum przyczyni się do skuteczniejszej komunikacji z przedstawicielami administracji publicznej, agendami UE oraz organizacjami międzynarodowymi działającymi w obszarze nowych technologii. Istnienie konsorcjum ma też pomóc w pozyskiwaniu wyższych środków z programów unijnych czy krajowych. Istnienie konsorcjum ma też poprawić współpracę jej członków z przemysłem.

-Przemysł nie chce współpracować z nauką, która jest rozproszona - mówił dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, dr Andrzej Siemaszko. Zaznaczał, że często było tak, że kontakty biznesu z nauką były trudne do zorganizowania - przedsiębiorca, żeby rozpocząć współpracę, musiał rozmawiać z przedstawicielami wielu zespołów badawczych rozsianych po całej Polsce. - A celem powołania PIT jest to, by się skonsolidować, usieciowić. Wtedy przedsiębiorcy mogliby rozmawiać z jednym partnerem, który gwarantuje terminowe wykonanie zadań i bierze odpowiedzialność za badania. Mamy nadzieję, że staniemy się partnerem dla przemysłu - mówił.

Rektor WAT podkreślił, że uczelnie i instytuty już od jakiegoś czasu realizują wspólnie różne projekty, a nawet prowadzą kierunki studiów. - Mamy kompetentne zespoły, które od dawna ze sobą współpracują. Chodzi o to, by je ukierunkować, i żeby za nimi stały potęgi uczelni - powiedział.

W ramach konsorcjum prowadzona będzie działalność ekspercka w zakresie innowacyjności i transferu wiedzy, doradztwo i szkolenia z zakresu B+R. PIT chce również promować polski potencjał technologiczny.

uczelnie, technologia, technologie, badania i rozwój, polskie uczelnie
PAP
Czytaj także
Polecane galerie
ron2000
83.24.110.* 2014-04-23 12:10
wiele mówiące o technologiach jakie mają powstawać w PIT.
Skrót przynajmniej jednoznacznie wskazuje na źródła finansowania. :)))