Politechnika Łódzka wyróżniona przez Unię

Politechnika Łódzka wyróżniona przez Unię

Fot. Stefan Maszewski/REPORTER
Komisja Europejska przyznała łódzkiej uczelni dwa certyfikaty świadczące o europejskich standardach kształcenia w uczelni - ECTS Label oraz Diploma Suplement Label. Europejska marka ECTS promuje mobilność i współpracę uczelni w programie Erasmus.


Politechnika otrzymała ECTS Label już po raz drugi, na kolejne cztery lata. To europejskie wyróżnienie świadczy o tym, że łódzka uczelnia spełnia standardy określone w europejskim systemie transferu i akumulacji punktów - ECTS. - Jest ono dowodem wysokiej jakości kształcenia i właściwej organizacji procesu studiów - podkreśliła rzeczniczka PŁ Ewa Chojnacka.

Marka ECTS promuje także mobilność i współpracę uczelni w programie Erasmus. Zdaniem Chojnackiej prawo do używania znaku ECTS Label jest dla zagranicznych studentów gwarantem tego, że zdobyta na PŁ wiedza i kompetencje, mogą być bez zastrzeżeń zaliczone do programu realizowanego w macierzystych uczelniach.

Uczelnia otrzymała również wyróżnienie Diploma Suplement Label, które potwierdza, że wydawany przez nią suplement do dyplomu jest dokumentem zgodnym z wymaganiami Komisji Europejskiej. Zdaniem rektora PŁ prof. Stanisława Bieleckiego to ogromny atut dla absolwentów uczelni, który zwiększa ich konkurencyjność na europejskim rynku pracy.

Zdaniem rzeczniczki uczelni o randze tych wyróżnień świadczy fakt, że z uwagi na wysokie wymagania Komisji Europejskiej, tylko niektóre uczelnie w Europie posiadają ECTS Label oraz Diploma Suplement Label.

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Obecnie kształci się na niej ponad 20 tys. studentów. Politechnika była pierwszą polską uczelnią, która otrzymała ECTS Label. Dotąd wykształciła ponad 1300 absolwentów na studiach prowadzonych wyłącznie w językach obcych - głównie w Centrum Kształcenia Międzynarodowego.

Według informacji uczelni co roku kilkuset studentów wyjeżdża na zagraniczne uniwersytety, a intensywna wymiana została doceniona przez Narodową Agencję Programu Erasmus, która przyznała jej tytuł Uczelnia przyjazna mobilności. PŁ realizuje też prawie 30 proc. krajowej wymiany wakacyjnych praktyk studenckich w ramach programu IAESTE.

PAP
Czytaj także
Polecane galerie