Podpisano umowę o współpracy uczelni technicznych Polski i Ukrainy

Podpisano umowę o współpracy uczelni technicznych Polski i Ukrainy

Tadeusz Więckowski Fot. Przemysław Bicki/East News
Tadeusz Więckowski

Szefowie organizacji skupiających polskie i ukraińskie uczelnie techniczne podpisali wczoraj umowę o współpracy. Zakłada ona między innymi tworzenie wspólnych konsorcjów naukowo-badawczych, zwiększenie wymiany naukowców i studentów, a nawet wspólne badania kosmiczne.

Porozumienie podpisali wczoraj w Kijowie przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) i rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Więckowski oraz przewodniczący Stowarzyszenia Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych Ukrainy (SRWUTU) i rektor Politechniki Kijowskiej prof. Michailo Zgurovsky.

Przy podpisaniu umowy obecni byli też minister edukacji i nauki Ukrainy prof. Serhija Kvita oraz ambasador RP Henryk Litwin.Jak poinformowano w komunikacie prasowym, że głównym celem podpisanego porozumienia ma być doprowadzenie do lepszego wykorzystania osiągnięć naukowców z Polski i Ukrainy dla rozwoju nauki i gospodarki obu krajów. Porozumienie zakłada też np. rozwijanie programów podwójnych dyplomów dla studentów.

W komunikacie podano, że za priorytetowe obszary współpracy polskich i ukraińskich uczelni technicznych uznano badania, innowacje i wdrożenia w takich dziedzinach jak: technologie informacyjno-komunikacyjne, zrównoważony rozwój, uzdatnianie wody, bezpieczeństwo cybernetyczne, a nawet wspólne badania kosmiczne mające na celu stworzenie narzędzi i technologii do rozwoju usług orbitalnych dotyczących np. kwestii likwidacji śmieci na orbicie okołoziemskiej.

Współpraca polskich i ukraińskich uczonych ma też zaowocować wspólnym uczestnictwem w europejskich programach naukowych oraz zintensyfikować kontakty między innymi uczelniami obu krajów. Szczegółowe programy działań mają zostać przyjęte na Polsko-Ukraińskim Forum Rektorów Uczelni Technicznych w listopadzie na Uniwersytecie Górniczym w Dniepropietrowsku.Prof. Tadeusz Więckowski uznał, że podpisane w Kijowie porozumienie nawiązuje do istniejącej już od wielu lat współpracy politechnik Polski i Ukrainy.

- Chcemy ją rozwijać, wykorzystując atuty uczelni obu krajów.Ukraina czeka na impulsy ze strony polskiego świata akademickiego, a my uznajemy wysoki potencjał naukowo-innowacyjny naszych ukraińskich kolegów - podkreślił. Obecny na spotkaniu w Kijowie rektor Politechniki Opolskiej, koordynator ds. współpracy międzynarodowej KRPUT, prof. Marek Tukiendorf podkreślał, że współpraca z uczelniami ukraińskimi jest niezwykle ważna, szczególnie w kontekście unijnego programu Horyzont 2020.

- Ukraiński potencjał naukowy związany z przemysłem lotniczym czy kosmicznym może być kołem napędowym również dla polskich placówek badawczych. Obydwie gospodarki - polska i ukraińska - mają też wiele wspólnego z przemysłem ciężkim i węglem, wykorzystując go - tłumaczył prof. Tukiendorf i dodał, że z kolei w kontekście podpisania przez Ukrainę umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską będzie można kształcić studentów z Ukrainy nie tylko nie pobierając od nich pieniędzy, ale też wypłacając stypendia.

Przewodniczący SRWUTU prof. Michailo Zgurovsky - cytowany w komunikacie Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, dotyczącym podpisania umowy - wyraził przekonanie, że współpraca z polskimi naukowcami stwarza wielkie szanse dla ukraińskich uczelni.

Interesujące są dla nas nie tylko efekty naukowo-badawcze planowanych działań, ale również polskie rozwiązania w zakresie zapewniania autonomii akademickiej i wdrażania nowoczesnych struktur organizacyjnych w zakresie nauki i dydaktyki. Ukraińskie szkolnictwo wyższe stoi obecnie przed koniecznością radykalnych zmian, związanych przede wszystkim z jego demokratyzacją. Ścisła współpraca z polskimi uczelniami ma dla nas obecnie podwójną wagę. Łatwiej nam będzie z tak znakomitymi partnerami ubiegać się o środki z programów unijnych - podkreślił Zgurovsky.

W skład KRPUT wchodzi 21 polskich politechnik i 5 uczelni stowarzyszonych, a w pracach SRWUTU uczestniczą 44 uczelnie ukraińskie.

Czytaj więcej w Money.pl


Polska, ukraina, politechnika wrocławska
PAP
Czytaj także
Polecane galerie