Nowe inwestycje na Politechnice Śląskiej

Nowe inwestycje na Politechnice Śląskiej

Fot. vgajic/iStockphoto

Prezentacją dwóch nowych inwestycji - Centrum Nowych Technologii oraz Centrum Biotechnologii - zlokalizowanych na terenie kampusu akademickiego Politechniki Śląskiej w Gliwicach zainaugurowano po raz 68. nowy rok akademicki.

Centrum Nowych Technologii będzie wykorzystywane do celów naukowych i dydaktycznych. Prowadzone będą w nim badania strategiczne z punktu widzenia gospodarki kraju.

Wybudowane od podstaw centrum będzie służyć czterem jednostkom - mechanicznemu technologicznemu, inżynierii środowiska i energetyki, inżynierii biomedycznej oraz instytutowi fizyki.

Na wyposażenie otwartego w poniedziałek gmachu uczelnia ma czas do 2014 roku, bo wtedy kończy się kolejny etap inwestycji rozpoczętej w 2009 roku. - Centrum będzie służyć nowoczesnym dziedzinom nauki. Będą się w nim między innymi kształcić studenci, którzy wybiorą na przykład inżynierię biomedyczną, nanotechnologię czy inżynierię materiałową - powiedział PAP rzecznik prasowy uczelni Paweł Doś. Centrum będzie przygotowywać przyszłe kadry dla potrzeb gospodarki.

Składa się z dwóch budynków. W siedmiokondygnacyjnej części znajdują się pomieszczenia dydaktyczno-naukowe, a w drugiej, trzykondygnacyjnej, pomieszczenia przeznaczone na laboratoria. Centrum wyposażono w system odzysku energii, system zasilania w energię ekologiczną pozyskiwaną z ogniw fotowoltaicznych (ogniw słonecznych) oraz energię cieplną z kolektorów słonecznych.

Całkowity koszt inwestycji - wraz z wyposażeniem obiektu w specjalistyczną aparaturę - wyniesie ponad 75 mln zł. Projekt został dofinansowany z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wys. 57,8 mln zł.

Druga z najważniejszych inwestycji - Centrum Biotechnologii, znajduje się w jednym z byłych budynków wydziału chemicznego Politechniki Śląskiej. Powstały w nim laboratoria - Biologii Obliczeniowej i Bioinformatyki, Syntezy i Analiz Chemicznych, Genetyki Molekularnej i Inżynierii Genetycznej, Cytogenetyki i Badań Mikroskopowych.

Centrum Biotechnologii powstało w ramach projektu Śląska BIO-FARMA - Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki. Jego celem jest utworzenie sieci najnowocześniejszych laboratoriów w kilku śląskich jednostkach naukowych - Politechnice Śląskiej, Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz Uniwersytecie Śląskim. Projekt zakłada stworzenie sieci zintegrowanych i ściśle ze sobą współpracujących laboratoriów badawczych na terenie południowej Polski.

Wartość całego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka to ok. 90 mln zł, z czego 75,5 mln zł przeznaczono na zakup aparatury we wszystkich ośrodkach. Rok akademicki w Politechnice Śląskiej rozpoczęło 28,5 tys. studentów, w tym 7,5 tys. na pierwszym roku.

PAP
Czytaj także
Polecane galerie