Nie żyje prof. Piotr Kaczanowski

Nie żyje prof. Piotr Kaczanowski

Fot. sxc/cc/fredjk

Zmarł prof. Piotr Kaczanowski - archeolog, kierownik Zakładu Archeologii Epoki Żelaza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (IA UJ). Był wybitnym specjalistą w zakresie archeologii epoki żelaza, szczególnie europejskiego Barbaricum.

Informację o śmierci badacza podano na stronie internetowej IA UJ. ,,Odszedł od nas Człowiek o wielkim autorytecie naukowym, oddany Alma Mater mistrz i wychowawca pokoleń polskich archeologów" - czytamy w komunikacie. Profesor zmarł w niedzielę, 5 kwietnia.

Prof. Piotr Kaczanowski (ur. 1943) był związany z UJ od 1967 roku - od początku swojej kariery naukowej. Był uczniem prehistoryka, prof. Kazimierza Godłowskiego. Najpierw pracował w Katedrze Archeologii Polski. Habilitację uzyskał na podstawie rozprawy ,,Importy broni rzymskiej na obszarze europejskiego Barbaricum". W 2001 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, natomiast w roku 2002 otrzymał nominację profesorską od prezydenta RP. Od 1996 roku kierował Zakładem Archeologii Epoki Żelaza IA UJ.

Naukowiec angażował się również w działania na rzecz uczelni - w latach 1994-1996 pełnił funkcję pełnomocnika Dziekana Wydziału Historycznego ds. finansów, od 1999 do 2005 był dziekanem Wydziału Historycznego UJ. Pełnił też funkcję członka Senatu i Rady Wydziału Historycznego UJ oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Badacz specjalizował się w problematyce młodszego okresu przedrzymskiego, okresu wpływów rzymskich oraz wczesnej fazy okresu wędrówek ludów na obszarze środkowej i północnej Europy. Skupiał się na analizie przemian osadnictwa kultury przeworskiej, chronologii okresu rzymskiego oraz zróżnicowania kulturowego europejskiego Barbaricum w pierwszych wiekach naszej ery. Jego uwagę skupiały zagadnienia związane z uzbrojeniem ludności Barbaricum oraz powiązań tych ludów z Cesarstwem Rzymskim.

Prowadził nowatorskie prace nad kryteriami identyfikacji importów rzymskich w oparciu o wyniki badań specjalistycznych (m.in. mineralogiczno-petrograficznych i metaloznawczych). Podsumowaniem wieloletnich prac w tej materii jest obszerne opracowanie jednego z tomów w prestiżowej międzynarodowej serii wydawniczej Tabula Imperii Romani.

Wśród istotnych osiągnięć naukowca wylicza się również syntetyczne ujęcie sytuacji kulturowej na ziemiach polskich w starożytności w tomie ,,Wielka Historia Polski" (wraz z prof. J.K. Kozłowskim). Publikacja ta jest pierwszym od kilku dekad całościowym ujęciem archeologii ziem polskich, zawierającym również szerokie omówienie zagadnień dotyczących rodowodu Słowian. (PAP)

szz/ mrt/

uczelnie
PAP
Czytaj także
Polecane galerie
studentuj
95.155.70.* 2015-04-08 14:44
prof. Kaczanowski był jednym z wielkich specjalistów od epoki żelaza. Wielki człowiek. Szkoda dla archeologii