Najlepiej płatne kierunki studiów

Najlepiej płatne kierunki studiów

Fot. iidea studio, Shutterstock

Istnieją kierunki studiów, po ukończeniu których mamy szanse na zdobycie dobrze płatnej pracy w krótkim czasie. Chodzi nie tylko o informatykę, ale również o prawo, rachunkowość, energetykę czy automatykę i robotykę.

1. Finanse i rachunkowość

Absolwent rachunkowości może zajmować samodzielne stanowiska w instytucjach finansowych, tj. w bankach, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, towarzystwach ubezpieczeniowych czy firmach leasingowych. W trakcie studiów zyskuje wiedzę i uprawnienia niezbędne do dokonywania analiz finansowych oraz do sporządzania sprawozdań. Dzięki temu może np. pełnić funkcję kontrolera finansowego.

2. Prawo

Absolwenci studiów prawniczych mogą znaleźć zatrudnienie w publicznych instytucjach administracyjno-prawnych. Posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w sądach, kancelariach czy instytucjach należących do sektora administracji rządowej i samorządowej. Rzetelna wiedza prawnicza umożliwia także podjęcie pracy w prywatnych podmiotach gospodarczych, np. w dużych korporacjach.

3. Matematyka

Matematycy zajmują się m.in. analizowaniem danych statystycznych i opracowywaniem raportów. Tworzenie i gromadzenie statystyk jest ważne dla instytucji państwowych oraz dla firm działających w sektorze prywatnym. Wiedza zdobyta w trakcie studiów umożliwia także pracę w bankach oraz innych instytucjach finansowych. Absolwenci matematyki mogą np. dokonywać oceny ryzyka kredytowego.

4. Studia inżynieryjne

Mechanika i budowa maszyn, gospodarka przestrzenna, chemia budowlana, fizyka techniczna, budownictwo, inżyniera materiałowa, a nawet inżynieria akustyczna – to kierunki zapewniające szerokie perspektywy zawodowe. Ukończenie określonej specjalności uprawnia do pracy w zawodach, których przedstawiciele są wysoko cenieni.

5. Energetyka i ekoenergetyka

Wytwarzanie i przesyłanie energii niezbędnej do funkcjonowania przemysłu wymaga wykorzystania fachowej wiedzy zdobywanej w toku nauki. Jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków studiów jest ekoenergetyka, która zajmuje się pozyskiwaniem i wykorzystywaniem źródeł energii odnawialnej. Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk matematycznych, technicznych i przyrodniczych.

6. Transport/logistyka

Absolwent logistyki może pracować jako spedytor, specjalista ds. zaopatrzenia, gospodarki odpadami, planowania produkcji i zapasów, transportu wewnętrznego czy w jednostkach logistycznych służb mundurowych i kryzysowych. Właściwa organizacja logistyczna przedsiębiorstw podnosi ich efektywność i konkurencyjność na rynku.

7. Kierunki medyczne

Medycyna, farmacja, kosmetologia, analityka medyczna, dietetyka, fizjoterapia – absolwenci tych kierunków mogą otwierać własne gabinety lub pracować w prywatnych i państwowych placówkach. Zarobki początkowo nie są wysokie, jednak w miarę zdobywania doświadczenia i dodatkowych kwalifikacji płaca wyraźnie rośnie.

8. Filologia romańska, germańska, angielska itd.

Znajomość języków obcych umożliwia wykonywanie pracy w charakterze lektora – w szkole publicznej lub prywatnej. Zdobycie wykształcenia w ramach innej specjalizacji dodatkowo podnosi wartość pracownika na rynku pracy, umożliwiając np. podjęcie zatrudnienia w zagranicznej korporacji. Największe korzyści finansowe zapewnia opanowanie trudnego i mało popularnego języka, np. chińskiego.

9. Automatyka i robotyka

Nowoczesne technologie coraz częściej znajdują zastosowanie nie tylko w przemyśle, ale również w codziennym życiu. Absolwenci automatyki i robotyki mogą pracować w firmach wdrażających i monitorujących stosowanie nowoczesnych urządzeń lub w ośrodkach naukowo-badawczych. Wiedza zdobyta podczas studiów umożliwia pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem technicznym.

10. Informatyka

Absolwenci informatyki mogą zawodowo zajmować się budowaniem, wdrażaniem i rozwijaniem narzędzi oraz systemów informatycznych wykorzystywanych niemal w każdej branży. Programiści czy specjaliści ds. bezpieczeństwa IT to pracownicy, bez których żadne duże przedsiębiorstwo nie byłoby w stanie funkcjonować. Według raportu przygotowanego przez serwis Pracuj.pl, informatycy są najlepiej zarabiającymi specjalistami.

Czytaj także
Polecane galerie