Ministerstwo Finansów chce by 1 proc. podatku CIT szedł na naukę

Ministerstwo Finansów chce by 1 proc. podatku CIT szedł na naukę

Fot. AlexRaths/iStockphoto

Ministerstwo Finansów pracuje nad przepisami, które pozwolą osobom prawnym przekazywać 1 proc. podatku CIT konkretnym placówkom naukowym. Resort podkreśla, że wprowadzenie tego od 2014 r. zależy od zdjęcia z Polski przez Komisję Europejską procedury nadmiernego deficytu.

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, projekt ustawy znajduje się w konsultacjach społecznych. Resort podkreślił jednak, że przyjęcie tego rozwiązania już od 2014 r. będzie możliwe pod warunkiem zdjęcia z Polski procedury nadmiernego deficytu przez Komisję Europejską.

Przedstawiciele ministerstwa zaznaczyli, że to nie jedyna propozycja wsparcia dla polskiej nauki, opracowana we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kolejnym pomysłem w konsultowanym obecnie projekcie jest możliwość odroczenia opodatkowania dochodu powstałego z tytułu wniesienia przez określone instytucje zajmujące się działalnością naukową (m.in. uczelnie wyższe, instytuty PAN, instytuty badawcze) do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci tak zwanej komercjalizowanej wartości intelektualnej. Jest to np. patent i inne prawa określone w ustawie Prawo własności przemysłowej, albo prawa autorskie, know-how czy licencja od tych praw.

Zgodnie z obecnymi przepisami wniesienie do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego jest dochodem po stronie podmiotu wnoszącego taki wkład. W związku z tym podmiot ten od tego dochodu musi płacić podatek dochodowy już od momentu zarejestrowania spółki kapitałowej.

Ministerstwo proponuje więc 5-letnie odroczenie tego zobowiązania podatkowego. Jak argumentuje resort, z dochodem tego typu nie wiąże się realny przepływ środków finansowych, a konieczność ponoszenia realnego ciężaru podatkowego na wczesnym etapie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych postrzegana jest jako istotna bariera dla całego procesu.

W ocenie Ministerstwa Finansów proces komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych trwa zazwyczaj od pół roku do ok. trzech lat. W tym czasie najczęściej dane dobro nie generuje przychodów, a tylko koszty związane z jego doskonaleniem i badaniem potencjału rynkowego - podkreślił resort.

Zgodnie z koncepcją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uczelnie i instytuty będą mogły przeznaczać przekazane im środki z jednego procenta CIT na swoje cele statutowe, a więc na projekty naukowe, projekty edukacyjne, a także na stypendia doktoranckie czy płace dla młodych naukowców. W przypadku dużych odpisów przedsiębiorstwa będą mogły je dzielić np. między trzy jednostki naukowe.

Możliwość przekazywania przez przedsiębiorstwa jednego procenta z podatku CIT wybranym jednostkom naukowym jest jednym z elementów zaproponowanego przez resort nauki Pakietu dla innowacji. Składa się on m.in. z ułatwień podatkowych dla naukowców, programów mających na celu zachęcenie funduszy typu venture capital inwestycjami w projekty z udziałem polskich naukowców oraz wsparcie brokerów innowacji.

nauka, innowacje, ministerstwo nauki
PAP
Czytaj także
Polecane galerie
ludo444
5.173.20.* 2013-04-02 10:37
Nie mam problemu z e swoim 1%, przekazuje na hospicja http://obiecanejutro.pl/ a o naukę niech dba rząd.
ludo44
5.173.20.* 2013-04-02 10:35
Na naukę niech daje rząd, ja przeznaczam na hospicja http://obiecanejutro.pl/ bo tam ich potrzebują ludzie.
xbzvcnbn
82.139.44.* 2013-04-01 20:37
Sprywatyzować placówki naukowe