KUL na czele sieci Uniwersytetów regionu

KUL na czele sieci Uniwersytetów regionu

Fot. uniinnsbruck / Flickr (CC BY SA 3.0)
Współpracę w prowadzeniu badań i kształceniu studentów przewiduje umowa o powołaniu Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów podpisana w Lublinie. Konsorcjum utworzyło 12 uczelni z pięciu krajów. Jego liderem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński podkreślił, że powołanie konsorcjum jest efektem wcześniejszych międzynarodowych kontaktów lubelskiej uczelni, które teraz będą bardziej intensywne. - Chcemy wspólnie zdobywać granty na badania, myślimy o podwójnym dyplomowaniu. Ufam, że uda nam się tak skoordynować te działania, że będą owocne - powiedział rektor KUL.

- Lista członków konsorcjum poszerzy się, mamy już sygnały, że inne uniwersytety będą chciały do nas dołączyć. Zamierzamy utworzyć sekretariat Sieci, spotkania będą cykliczne, ale w różnych miejscach - zapowiedział ks. prof. Dębiński.

Marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski powiedział, że umowa między uniwersytetami powinna wpłynąć też na współpracę między ludźmi nauki a biznesem. Wyraził też przekonanie, że będzie to też dobry początek dla lepszej współpracy międzyregionalnej.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego Sulkhan Saba Orbeliani w Tbilisi w Gruzji, prof. Vaja Vardidze, powiedział, że utworzenie Sieci to cenna inicjatywa. Liczymy na wspólne projekty naukowo-badawcze, zwłaszcza w dziedzinie prawa i teologii oraz na wzajemną wymianę profesorów i studentów, która będzie jeszcze bardziej zbliżała nasze narody - mówił.

Rektor Uniwersytetu Narodowego Akademia Ostrogska w Ostrogu na Ukrainie, prof. Ihor Pasiecznik, podkreślił, że ukraińskie uczelnie dążą do Europy. Nasza uczelnia współpracuje już z uczelniami polskimi. Wiele osób z Ukrainy wyjeżdża na studia do Polski, ale potem wracają i dobrze pracują dla naszego państwa. Na naszej uczelni pracuje 10 osób, które obroniły doktoraty na polskich uczelniach, w tym w KUL - powiedział.

Wschodnioeuropejską Sieć Uniwersytetów, utworzyło 12 uczelni, w tym osiem z Ukrainy, oraz po jednej z Białorusi, Mołdawii, Gruzji i Polski.

Celem ma być partnerska współpraca w badaniach naukowych i kształceniu studentów. Uczelnie chcą m.in. wspólnie prowadzić projekty badawcze, aplikować o międzynarodowe granty, korzystać z infrastruktury poszczególnych placówek oraz wydawać publikacje. Zamierzają także działać na rzecz wsparcia mniejszości narodowych, wyznaniowych i etnicznych oraz organizować wspólne przedsięwzięcia kulturalne, artystyczne i sportowe.

PAP
Czytaj także
Polecane galerie