Katolicki Uniwersytet Lubelski tworzy nowy kierunek studiów

Katolicki Uniwersytet Lubelski tworzy nowy kierunek studiów

Fot. uniinnsbruck/CC/Flickr

Nowy kierunek studiów - Testy kultury i animacja sieci - otwiera Katolicki Uniwersytet Lubelski we współpracy z instytucjami kultury. Studenci mają tu zdobyć umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii do pracy w nowych mediach i kulturze.

Nowy kierunek ma być odpowiedzą na wyzwania, jakie stają przed współczesną humanistyką w świecie, w którym coraz większy wpływ na życie człowieka mają nowoczesne technologie.

- Ta zmiana cywilizacyjna, rewolucja cyfrowa, dokonuje się na naszych oczach. Ekspansja cyfrowej rzeczywistości i usieciowienie naszej egzystencji to wciąż ogromne i niepodjęte wyzwanie dla humanistyki. Chodzi o kształcenie ludzi, którzy będą mogli kulturowo, w sposób twórczy i pogłębiony, zagospodarowywać tę nową rzeczywistość scyfryzowaną i usieciowioną - powiedział pomysłodawca studiów prof. Paweł Próchniak.

Program studiów łączy wiedzę z dziedziny humanistyki z przedmiotami z zakresu techniki, funkcjonowania i wykorzystywania nowych mediów. Oprócz naukowej wiedzy polonistycznej dotyczącej m.in. krytycznej analizy i interpretacji tekstów, studenci poznawać będą też m.in. media społecznościowe, zagadnienia digitalizacji zasobów kultury. Planowane zajęcia dotyczyć będą również typografii i druku, cyberkultury, kultury w sieci, projektowania stron i portali internetowych. W programie są również zajęcia z antropologii, kulturoznawstwa, historii, historii sztuki, filozofii, etyki, psychologii, socjologii, ekonomii.

Wiedza i umiejętności absolwentów nowego kierunku będą umożliwiały im podjęcie pracy w zawodach związanych z pracą z tekstem w nowych mediach - m.in. copywriter, content manager, broker informacji, scenarzysta gier i aplikacji internetowych, ale także krytyk, animator, menadżer, dziennikarz. Studia dają też możliwość zdobycia umiejętności związanych z organizowaniem życia artystycznego i kulturalnego, doradztwem i promocją w zakresie kultury, tworzeniem stron i portali internetowych.

KUL przy realizacji nowego kierunku współpracować będzie z różnymi instytucjami kultury, w których odbywać się mają m.in. zajęcia warsztatowe dla studentów. Partnerem uniwersytetu będzie tu Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN w Lublinie, który ma duże doświadczenie w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii internetowych, multimedialnych w różnego rodzaju projektach związanych z dokumentowaniem i przypominaniem historii i dziedzictwa kulturowego miasta i regionu. Uczelnia współpracować będzie również z Instytutem Książki, Wydawnictwem a5, Wydawnictwem EMG, Zeszytami Literackimi, Kontekstami.

Studia licencjackie (I stopnia) na kierunku Testy kultury i animacja sieci rozpoczną się od nowego roku akademickiego 2013/2014. Prowadzić je będzie Instytut Filologii Polskiej KUL. Uczelnia przewidziała na tym kierunku 40 miejsc.

Czytaj więcej w Money.pl
Unia da nam olbrzymie środki. Na co?
W nowej unijnej perspektywie budżetowej na realizację programu Inteligentny Rozwój przewidziano 9-10 mld euro.
Zobacz gdzie będą dziś walczyć roboty
Zawodom towarzyszyć będą między innymi warsztaty z programowania robotów przemysłowych i z automatyki przemysłowej.
Studentów coraz mniej, ale politechniki...
- Od czterech lat wszystkie stypendia ministerialne na naszej uczelni otrzymują kobiety, choć zgłaszają się po nie przedstawiciele obu płci.
nauka, technologie, studia, kul
PAP
Czytaj także
Polecane galerie
szatan toruński
91.146.250.* 2013-05-18 13:21
A potem się dziwią, że jest tylu bezrobotnych i lewych w pracy ...