Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Jak działa kompas ?

Kompas inaczej nazywany busolą, jest urządzeniem które służą do wskazywania kierunku północnego, pozwala określić nasze położenie względem czterech stron świata. Kompas zbudowany jest z igły magnetycznej, która swobodnie obraca się, z podziałki kątowej, na której naniesione zostały odpowiednimi międzynarodowymi symbolami: północ, południe, wschód i zachód.

Północ oznaczona jest literą N, południe- S, wschód – E, a zachód – W. Igła magnetyczna działa dzięki temu, że jest namagnesowana, wskazuje zawsze kierunek linii pola magnetycznego. Kompas możemy podzielić na magnetyczny, elektromechaniczny, geodezyjny, geologiczny, żyroskopowy, oraz słoneczny. Najbardziej jednak powszechnym jest kompas magnetyczny, urządzenie to służy do wyznaczania kierunku południka magnetycznego. Zbudowany jest z długiego lekkiego magnesu, czyli igły magnetycznej ułożonej na pionowej osi oraz tarczy z podziałką kątowa, tak zwaną różą kompasową.

Prawidłowe działanie tego typu kompasu mogą zakłócać znajdujące się w pobliżu magnesy oraz przedmioty ferromagnetyków, ponadto przewody przewodzące prąd o dużym natężeniu. Obiekty tego typu zakłócają naturalne pole magnetyczne Ziemi. Pierwsze informacje o polach magnetycznych unoszących się na wodzie można znaleźć w chińskiej książce z 1117 roku. Szczególnym typem kompasu jest kompas żyroskopowy, który stanowi pierwszy, najprostszy system nawigacji bezwładnościowej.

Zaletami wykorzystania żyroskopu jest to, że pokazuje on biegun geograficzny a nie biegun geomagnetyczny, bardzo szybka reakcja oraz brak oscylacji wskazań przy zmianie kursu, ponadto jest niewrażliwy na wpływ mas magnetycznych i zakłóceń pola magnetycznego. Kompas żyroskopowy stosuje się na statkach bądź w samolotach, kierunek w nim wskazuje nie igła magnetyczna ale tak zwany żyroskop ( bąk symetryczny), pewne ciało stałe, obracające się i przytwierdzone do stałej podstawy.

Czytaj także
Polecane galerie