Granty norweskie przeznaczymy na badania, kulturę i stypendia

Granty norweskie przeznaczymy na badania, kulturę i stypendia

Fot. REPORTERS/REPORTER

W pierwszym dniu wizyty króla Norwegii Haralda V (na zdj.) w Polsce, podpisane zostały polsko-norweskie umowy dwustronne dotyczące m.in. współpracy naukowej, kulturalnej, programu szkoleniowego i stypendiów.

Umowy - w obecności króla Haralda V i prezydenta Bronisława Komorowskiego podpisali: szef norweskiego MSZ Jonas Gahr Stoere oraz polska minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

Wśród podpisanych umów są: Polsko-Norweski Program Stypendialny, Fundusz Stypendialny i szkoleniowy, Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz Polsko-Norweska Współpraca Badawcza. Jak podało w środę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wartość podpisanych w środę programów to blisko 57 mln euro.

Umowa dotycząca promowania różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego ma na celu zintensyfikowanie wymiany kulturalnej i dobrych praktyk pomiędzy Polską a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią.

W ramach tego programu współfinansowane będą działania takie jak m.in. organizacja wydarzeń artystycznych, współpraca między instytucjami kultury i archiwami, współpraca artystów, szkół i uczelni artystycznych oraz ekspertów z zakresu dokumentacji i ochrony dziedzictwa kulturowego i zwalczania nielegalnego handlu skarbami kultury. Wartość umowy, uwzględniająca wsparcie polskiego rządu, to ponad 11 mln euro.

Priorytetem programu Norwesko-polska współpraca badawcza jest finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu m.in. ochrony środowiska, zmian klimatycznych, zdrowia, nauk społecznych, promowania równości płci. Wartość tego programu to 43,3 mln euro z grantów norweskich oraz środków krajowych.

Kolejna umowa dotyczy funduszu stypendialnego. Środki przeznaczone na jego realizację zarówno z grantów norweskich jak i z budżetu państwa wynoszą ponad 11 mln euro.

Celem programu jest intensyfikacja współpracy w dziedzinie edukacji pomiędzy Polską a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią. Obejmuje on działania zmierzające do wspierania wymiany studentów i personelu między instytucjami edukacyjnymi oraz dwustronne lub wielostronne projekty instytucjonalne, mające na celu realizację wspólnych inicjatyw edukacyjnych, zmierzających do poprawy poziomu kształcenia w polskich szkołach i na polskich uczelniach.

W ramach II edycji grantów norweskich polskie organizacje i instytucje będą mogły uzyskać 578 mln euro w takich dziedzinach jak ochrona środowiska, wykorzystanie energii odnawialnej, ochrona dziedzictwa kulturowego, ochrona zdrowia, badania naukowe, walka z przestępczością transgraniczną, czy budowa społeczeństwa obywatelskiego. Jednym z głównych obszarów programowych w ramach grantów jest tworzenie i wdrażanie technologii wychwytywania i składowania CO2.

Granty norweskie (w 100 proc. finansowane przez Norwegię) oraz granty Europejskiego Obszaru Gospodarczego (współfinansowane przez Norwegię - w 95 proc. - oraz Lichtenstein i Islandię), służą przekazywaniu środków na realizację projektów mających przyczynić się do społecznego i gospodarczego rozwoju 15 państw Europy Środkowej i Południowej.

Polska jest największym beneficjentem grantów norweskich. W latach 2009-2014 dla Polski przeznaczono ponad 570 mln euro. Głównym celem tej formy pomocy jest zmniejszanie nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienie stosunków dwustronnych.

Wśród projektów zrealizowanych dzięki współpracy z Norwegią są m.in. renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Wilanowie, modernizacja zespołu parkowo-pałacowego w Rogalinie, rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Terespolu, czy utworzenie Ośrodka Kultury Morskiej w Gdańsku.

norwegia, dofinansowanie, granty
PAP
Czytaj także
Polecane galerie