Fundusze unijne w Polsce. Ostatnia szansa dla szkół

Fundusze unijne w Polsce. Ostatnia szansa dla szkół

Fot. sxc.hu/gokoroko

16 mln zł z UE z programu Kapitał Ludzki jest do zdobycia w Podlaskiem na projekty dotyczące wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ogólnokształcących. Dziś urząd marszałkowski w Białymstoku ogłosił konkurs w tej sprawie.

Szkoły mogą przede wszystkim dostać pieniądze na organizację dodatkowych zajęć uczniom bardzo zdolnym, ale też zajęcia wyrównujące tym, którzy mają kłopoty w nauce z językami obcymi czy przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi. Dotacje mogą wesprzeć nowe formy nauczania, np. wdrażanie nowych metod w nauce języków obcych czy zajęcia laboratoryjne w przedmiotach przyrodniczych. Nowością w konkursie jest, że szkoły ogólnokształcące, do których kierowany jest konkurs mogą sfinansować uczniom staże zawodowe, mimo że staże w tego typu szkołach zazwyczaj nie funkcjonują.

To ostatni taki konkurs w kończącej się perspektywie finansowej UE w regionie - poinformowała dyrektorka departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w urzędzie marszałkowskim Elżbieta Romańczuk.

Każdy projekt musi zawierać elementy poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Chodzi o to, by każdy uczeń klasy ponadgimnazjalnej mógł liczyć na indywidualne doradztwo, znał swoje umiejętności i miał plan dalszego kształcenia, uwzględniający jego najmocniejsze strony i bieżącą sytuację na rynku pracy - tłumaczy Romańczuk.

Pieniądze można też zdobyć na pomoc pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów z problemami w nauce.

Konkurs jest skierowany do szkół, które do tej pory nie skorzystały jeszcze z takich dotacji. Dodatkowo preferowane będą szkoły z terenów wiejskich. Wnioski można składać do czasu zawieszenia konkursu o czym urząd będzie informował na bieżąco.

Szkoła może dostać do 300 tys. zł dotacji. Jedna szkoła może być objęta tylko jednym projektem. Szkoła musi do projektu wnieść 10 proc. wkładu własnego, niekoniecznie w formie finansowej, bo może to być np. w formie wynajmu sal na zajęcia.

Ogółem z programu Kapitał Ludzki w Podlaskiem na wyrównywanie szans edukacyjnych przeznaczono na lata 2007-21013 70 mln zł. Dotychczas wykorzystano 56 mln zł z tej sumy. Zawarto 175 umów. Dotacje dostało 285 szkół (z czego 144 z terenu miast i 141 szkół wiejskich). Pomoc otrzymało ponad 31,6 tys. uczniów.

unia, edukacja, szkoła, pieniądze unijne
PAP
Czytaj także
Polecane galerie