Dokumenty NSZZ ,,Solidarność" przekazane do Archiwum Akt Nowych

Dokumenty NSZZ ,,Solidarność" przekazane do Archiwum Akt Nowych

Fot. flickr/cc/saavem

Archiwum rodzinne Jacka Kuronia i Ewy Tomaszewskiej, akta Aliny Cybuli, dokumenty Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność" przy Sądzie Najwyższym zostały w poniedziałek przekazane do Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Do zasobu Archiwum Akt Nowych (AAN) trafiło m.in. archiwum rodzinne Jacka Kuronia zawierające obok ponad 1500 zdjęć i dokumentów dotyczących rodu Kuroniów i Modelskich korespondencję Jacka Kuronia i jego brata Andrzeja, ukazującą formy represji stosowane przez aparat władzy wobec działaczy opozycyjnych. Zbiór uzupełnia kolekcja pozytywów fotografii z działalności politycznej Jacka Kuronia.

Do AAN przekazano także dokumenty Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność" działającej w latach 1980-1981 przy Sądzie Najwyższym w Warszawie. Archiwalia związkowe uzupełnia zbiór fotograficzny Agencji Fotograficznej NZS z kilkuset niezwykle cennymi negatywami fotografii z lat 1980-1981. Dokumenty podczas poniedziałkowej uroczystości przekazał Jacek Juzwa - w latach 1980-1981 członek Komisji Zakładowej ,,Solidarności" przy Sądzie Najwyższym. W związku z napiętą sytuacją w kraju pod koniec 1981 r. postanowiono w Komisji Zakładowej, że dokumentów związkowych nie można dłużej przechowywać na terenie Sądu Najwyższego. Dla bezpieczeństwa podzielono archiwum między kilka osób. Po wprowadzeniu stanu wojennego całość dokumentów została przekazana Jackowi Juzwie, które je przechował.

Archiwum Ewy Tomaszewskiej, które także w poniedziałek trafiło do Archiwum Akt Nowych, liczy ok. 15 metrów bieżących. Są tu m.in. dokumenty z okresu internowania w Gołdapi w czasie stanu wojennego (w tym druki ulotne, prace plastyczne), dokumenty działalności w NSZZ ,,Solidarność" i Ruchu Społecznym AWS, z okresu zasiadania w Sejmie III Kadencji (1997-2001), Senacie RP (2005-2007) oraz w Parlamencie Europejskim (2007-2009). W archiwum znajdują się ponadto dokumenty i publikacje z pracy Ewy Tomaszewskiej w ZUS, Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, w Związku Kobiet Katolickich. Uzupełnienie zespołu stanowią druki ulotne - materiały z kampanii wyborczych oraz publikacje okolicznościowe, związane z pracą zawodową.

Akta Aliny Cybuli, które także w poniedziałek trafiły do Archiwum Akt Nowych, obejmują lata 1976 - 2001. Obok dokumentów osobistych i dotyczących działalności zawodowej Aliny Cybuli, w zbiorze znajdują się materiały Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność" w Warszawskich Zakładach Wytwórczych Urządzeń Telefonicznych, materiały pracowników oświaty i wychowania zrzeszonych w NSZZ ,,Solidarność" oraz druki ulotne wytworzone przez podziemne struktury ,,Solidarności". W zbiorze jest m.in. koszula, na której odręcznie wyszyto napis ,,Solidarność 8 V Kamczatka 22 Gołdap Interna" oraz Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu wraz z podpisami osób internowanymi w Darłówku, w tym Tadeusza Mazowieckiego i Bronisława Geremka.

W poniedziałek zasoby AAN wzbogaciły się też o dokumenty Placówki Charytatywnej Archikonfraterni Literackiej, działającej w latach 80. przy Katedrze św. Jana w Warszawie; ukazują one skalę solidarności społecznej w okresie stanu wojennego i drugiej połowy lat 80. oraz zaangażowanie Kościoła katolickiego i środowisk z nim związanych w pomoc dla opozycjonistów. (PAP)

aszw/ abe/ krf/

historia
PAP
Czytaj także
Polecane galerie