Co to jest elektroda?

Co to jest elektroda?

Fot. Sproetniek/iStockphoto

Elektroda jest częścią ogniwa galwanicznego, czyli inaczej tłumacząc jest półogniwem, zazwyczaj metalem, który styka się bezpośrednio z elektrolitem, przez który płynie prąd. Na styku elektrody z elektrolitem zachodzą z kolei procesy elektrochemiczne, w których wyniku elektroda uzyskuje określony potencjał E.


 

Ponadto istnieją trzy rodzaje elektrod. Pierwsze dwa nazywane są anodą i katodą. W obwodach prądu stałego anoda to ta z elektrod, która przyjmuje ładunek ujemny lub wysyła dodatni, zaś katoda to elektroda wysyłająca ładunek ujemny lub przyjmująca dodatni. W lampie rentgenowskiej elektroda w którą uderzają rozpędzone elektrony jest nazywana antykatodą, może ona być anodą lampy albo lampa zawiera dodatkową elektrodę będącą anodą. Ładunkami elektrycznymi przepływającymi między anodą i katodą mogą być swobodne elektrony lub jony.


metal, elektroda, ogniwo galwaniczne, półogniwo, elektrody
Czytaj także
Polecane galerie