Bezpłatny drugi kierunek studiów. Minister mówi, od kiedy

Bezpłatny drugi kierunek studiów. Minister mówi, od kiedy

Fot. Stanislaw Kowalczuk/East News

Minister nauki Lena Kolarska-Bobińska powiedziała, że liczy na zmianę przepisów jeszcze przed nowym rokiem akademickim. Na początku czerwca br. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy dotyczące odpłatności za drugi kierunek studiów są niezgodne z konstytucją.

Studia stacjonarne, zdaniem Trybunału, należą do zakresu podstawowej działalności publicznych szkół wyższych i powinny być bezpłatne. Zgodnie z orzeczeniem TK obecne przepisy dotyczące opłat mają przestać obowiązywać 30 września 2015 r. Obowiązujące aktualne przepisy zakładają, że prawo do bezpłatnych studiów na drugim kierunku mają tylko te osoby, które uzyskają tam co roku prawo do stypendium rektora (maksymalnie 10 proc. studentów).

Lena Kolarska-Bobińska mówiła we wtorek w radiowej Trójce, że nie ma jeszcze uzasadnienia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a to od niego zależy treść nowych rozwiązań prawnych. - Nasza decyzja jest taka, by jak najszybciej wyjaśnić niepewność studentów i uczelni, i wprowadzić bezpłatny drugi kierunek - powiedziała i przypomniała, że w Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Minister wyraziła nadzieję, że Sejm jeszcze przed letnią przerwą (do końca lipca) dokończy prace nad ustawą. - A wtedy sytuacja będzie jasna pod koniec sierpnia - powiedziała. Zapewniła, że w tej ustawie bezpłatny drugi kierunek zostanie zapisany.

Kolarska-Bobińska skrytykowała ponadto pomysł przedstawiony przez Parlament Studentów RP, który zakładał, że niemożliwe będą równoczesne studia na trzecim i kolejnych kierunkach studiów stacjonarnych. Stwierdziła, że to kolejne wprowadzanie do ustawy ograniczeń, a takich ograniczeń wolałaby uniknąć.

Stwierdziła natomiast, że warto, by Parlament Studentów RP pomógł w wypracowaniu innych przepisów, które zapobiegną patologii, jaką jest sytuacja, że student idzie na drugie studia i ich nie kończy. - Spośród tych, którzy rozpoczynali drugi kierunek, tylko jedna trzecia kontynuowała go na drugim i trzecim roku - powiedziała.

Pytana, czy resort przeznaczy dodatkowe środki dla uczelni, które zrezygnowały z opłaty za drugi kierunek (zapowiedziały to już m.in. Uniwersytety Warszawski, Jagielloński, Szczeciński czy Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Kolarska-Bobińska oceniła, że uczelnie te podjęły takie decyzje świadome swojej sytuacji finansowej. Zapowiedziała jednak, że ministerstwo zastanowi się nad tą sytuacją, jednak na razie ważniejsze jest wypracowanie nowych przepisów.

PAP
Czytaj także
Polecane galerie