Badania naukowe odkrywają, że praca informatyka jest szczególnie stresująca

Badania naukowe odkrywają, że praca informatyka jest szczególnie stresująca

Sektor technologii informatycznej (IT) uznawany jest za siłę napędową innowacji. Niemniej według wyników ostatnich badań innowacja w sektorze jest hamowana nie ze względu na finansowanie czy infrastrukturę, ale z powodu szczególnego narażenia informatyków na wypalenie zawodowe.

Podczas gdy statystyki towarzystw ubezpieczeniowych przekonałyby nas, że pracownicy sektora IT są jednymi z najzdrowszych ludzi na świecie, te dane są zdaniem naukowców z Technische Universität Dortmund zwodnicze. W ramach projektu Pragdis, częściowo dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (ESF), odkryto, że informatycy nie wyróżniają się w statystykach zwolnień chorobowych, ponieważ nie przerywają pracy nawet kiedy są chorzy - zjawisko zwane prezentyzmem.Co więcej wyniki badań wskazują na szczególnie wysoką częstotliwość występowania problemów zdrowotnych w tym sektorze. Trapią one nawet bardziej osoby wykonujące wolny zawód niż pracowników etatowych. Około 65 procent pracowników niezależnych, których objęto badaniami, skarży się na dolegliwości mięśniowo-szkieletowe przypuszczalnie związane z pracą, a 52 procent wskazało na problemy psychiczne, których źródłem może być - zdaniem naukowców - praca.

Ponadto ponad połowa osób pracujących na zlecenie deklarowała w wywiadach odczuwanie lęków i negatywnych emocji, z których wszystkie są typowymi objawami wypalenia.

Informatycy pracują w takim stresie, że zaledwie 30 procent wykonujących wolny zawód i 40 procent pracowników etatowych jest przekonanych, że będą uprawiać wybrany przez siebie zawód, aż do emerytury.

Jednak dla wielu stres wiążący się z pracą w sektorze IT niekoniecznie musi być zły. Jedna czwarta badanych zaprzecza uczuciu wyczerpania, a dwie trzecie wolnych strzelców informuje o wysokim poziomie zadowolenia z pracy, a nawet o pozytywnych skutkach stresu związanego z pracą.

Wyniki badań skłoniły zespół do opracowania "hierarchii" problemów związanych z pracą, które powodują wypalenie i problemy psychiczne oraz zaprojektowania centrum profilaktyki wypalenia. Najsilniejszym źródłem stresu jest wykonywanie zadań, którymi trudno zarządzać a następnie zadań postrzeganych jako "bezcelowe" i nie warte poświęcanego im czasu. Na trzecim miejscu znalazł się brak uznania ze strony przełożonych lub klientów. Pośród innych czynników stresogennych wymienić należy presję na wyniki, niezadowalającą pensję i presję czasową.

Koncepcja profilaktyki wypalenia jest obecnie testowana w trzech niemieckich regionach - Münsterland, Ruhr i Rhineland. W każdej lokalizacji zbudowano sieć łączącą wszystkie aspekty profilaktyki i leczenia wypalenia, w tym psychologię, medycynę, badania nad stosunkami pracy, prawo i inne. Usługi są dostępne dla pracowników i przedsiębiorstw.

Projekt Pragdis (Profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w karierach pracowników tymczasowych) analizuje strategie profilaktyki w przypadku trzech konkretnych i niedostrzeganych grup docelowych (osoby pracujące na własny rozrachunek, mobilni pracownicy umysłowi i pracownicy tymczasowi), którym grozi pominięcie i brak ochrony zgodnie z uznanymi standardami bezpieczeństwa i higieny pracy. Technische Universität Dortmund współpracuje w ramach projektu z Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium i zespołem Gesundheit GmbH, a finansowanie prac zapewnia niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych oraz ESF.

Więcej informacji:

Technische Universität Dortmund:
http://www.tu-dortmund.de/uni/International/index.html

Europejski Fundusz Społeczny:
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_en.htm

Kategoria: Różne
Źródło danych: Technische Universität Dortmund
Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z Technische Universität Dortmund
Indeks tematyczny: Aspekty spoleczne; Inne technologie; Badania Naukowe; Zatrudnienie

Komisja Europejska - CORDIS
Czytaj także
Polecane galerie
Maja520
37.30.23.* 2021-07-14 14:14
To przygnębiające jak traktuje się ludzi branży IT w pracy. Takie tematy wzbudzają we mnie smutek i współczucie. Szefowie nie powinni wyżywać się na swoich pracownikach, bo może dojść do takiej sytuacji jak opisują w tym artykule... https://blog.askomputer.pl/stres-w-pracy-informatyka/