34 mln zł dla młodych naukowców. Zobacz jak je zdobyć

34 mln zł dla młodych naukowców. Zobacz jak je zdobyć

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkursy ETIUDA 3 oraz FUGA 4. Dzięki środkom z NCN 93 doktorantów otrzyma roczne stypendia doktorskie, zaś staże podoktorskie odbędzie 54 badaczy rozpoczynających karierę naukową.

Łącznie młodzi uczeni otrzymają wsparcie w wysokości niemal 34 mln zł. - Nasze stypendia i staże mają ułatwić młodym ludziom trudny start w karierze naukowej. Laureaci konkursów ETIUDA i FUGA otrzymują znaczne jak na polskie warunki środki, z których mogą korzystać w elastyczny sposób. We wszystkich rozstrzygniętych konkursach tego rodzaju mamy już niemal 300 stypendystów oraz ponad 200 stażystów - podkreślił dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Zbigniew Błocki.

Jak w przesłanym PAP komunikacie poinformowała rzeczniczka NCN, Magdalena Duer-Wójcik, konkurs ETIUDA ma na celu ułatwić doktorantom przygotowywanie rozprawy doktorskiej. Młodzi badacze, których wnioski zostały zakwalifikowane do finansowania, będą otrzymywać stypendium w wysokości 3 tys. zł miesięcznie maksymalnie przez 12 miesięcy.

Laureaci konkursu w ramach stypendium odbędą również staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym, gdzie będą mogli pogłębić swoje badania prowadzone w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej. W konkursie ETIUDA 3 do NCN wpłynęło 280 wniosków. Ostatecznie stypendia otrzymało 33 proc. wnioskujących. Doktoranci otrzymają w sumie ponad 8 mln zł.

Z kolei o finansowanie stażu w ramach konkursu FUGA 4 mogły ubiegać się osoby rozpoczynające karierę naukową, które niedawno uzyskały stopień naukowy doktora lub wkrótce mają go uzyskać. Naukowcy złożyli w tym konkursie 214 wniosków, do finansowania zakwalifikowano co czwarty z nich. W ramach staży młodzi badacze otrzymają środki w wysokości nawet 11 tys. zł miesięcznie, łącznie ponad 25,5 mln zł. W ramach konkursu FUGA należy zrealizować staż w jednostce naukowej znajdującej się w innym województwie niż to, w którym badacz ukończył lub odbywa studia doktoranckie.

- Warto pamiętać, że młodzi naukowcy mogą otrzymywać stypendia ze środków NCN nie tylko w ramach odrębnych konkursów, ale również w ramach projektów realizowanych przez samodzielnych pracowników naukowych. Od naszych grantobiorców często wręcz wymagamy stworzenia nowych pełnoetatowych miejsc pracy typu post-doc lub zaangażowania doktorantów. Dzięki temu w naszej bazie ofert pracy co miesiąc pojawia się kilkadziesiąt nowych ogłoszeń - zaznaczył przewodniczący Rady NCN prof. Michał Karoński.

Zobacz także:


uczelnie
PAP
Czytaj także
Polecane galerie
2015-06-23 14:01 Bywalec forum
Jak wesprzeć polskich profesorów popierających obecny układ polityczny przepis powyżej.