Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaZestaw złożony ze spektrometru masowego sprzężonego z chromatografem gazowym.
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Zestaw złożony ze spektrometru masowego sprzężonego z chromatografem gazowym.

Zastosowanie: Dzięki bogatemu wyposażeniu w różne typy źródeł jonów oraz przystosowaniu do wprowadzania próbek badanych substancji na różne sposoby, spektrometr GCT Premier jest wszechstronnym urządzeniem analitycznym, nadającym się do badań jakościowych i ilościowych szerokiego wachlarza próbek. Podstawowe zastosowania to:
? analiza jakościowa i ilościowa mieszanin lotnych składników, np. substancji zapachowych, w tym wyznaczanie dokładnych mas i wzorów sumarycznych poszczególnych składników,
? analiza mieszanin poreakcyjnych, których składniki są wystarczająco lotne,
? analiza rozpuszczalników resztkowych w lekach i pół produktach,
? ustalanie nominalnej masy cząsteczkowej związków organicznych i metaloorganicznych do ok. 300 Da,
? ustalanie dokładnej masy cząsteczkowej związków organicznych i metaloorganicznych do ok. 1000 Da, a następnie ich wzorów sumarycznych.
Spektrometr GCT Premier może być wykorzystywany do rozmaitych analiz na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i innych branż przemysłu chemicznego, wytwarzającego związki organiczne, a także jako narzędzie w badaniach podstawowych w zakresie syntezy organicznej i chemii bioorganicznej.
Dane techniczne: Chromatograf typu HP6970N jest standardowym chromatografem gazowym, umożliwiającym wykonywanie wszystkich typów analiz chromatograficznych. Jest wyposażony w automatyczny dozownik próbek, który pozwala na zaprogramowanie analiz do 100 próbek i wykonywanie ich np. w nocy.
Spektrometr mas typu GCT Premier wykorzystuje do analizy masy jonów analizator czasu przelotu o wysokiej zdolności rozdzielczej, co pozwala na wykonywanie dokładnych pomiarów masy i w konsekwencji wyznaczanie wzorów sumarycznych badanych związków. Spektrometr jest wyposażony w trzy wymienne źródła jonów, dające możliwość pracy w trybie jonizacji elektronowej (EI), jonizacji chemicznej (CI) i jonizacji polem (FI). Te trzy metody jonizacji mogą być wykorzystywane we współpracy z chromatografem gazowym. Ponadto, przy pomocy oddzielnej sondy, można analizować próbki mało lotnych cieczy i ciał stałych w trybach jonizacji EI i CI. Unikatową cechą spektrometru GTC Premier jest praca w trybie desorpcji polem (FD).
Kategorie: aparatura stosowana w chromatografii, aparatura do badań własności fizyko-chemicznych
Nazwa użytkownika: Zestaw złożony ze spektometru masowego sprzężonego z chromatografem gazowym.
Status: Zwefyfikowano
Producent:

Waters/Micromass.

Model: GCT Premier
Rok produkcji: 2006
Instytucja: Instytut Chemii Organicznej PAN
Data utworzenia: 2009-12-14
Data modyfikacji: 2009-12-14
Nazwa labolatorium: Zespół Spektrometrii Mas

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
PL 219836 B1 31-07-2015 PDF XML ZIP
PL 224937 B1 28-02-2017 PDF XML ZIP
PL 62483 B1 27-02-1971 PDF XML ZIP
PL 82135 B2 31-10-1975 PDF XML ZIP
PL 89280 B3 30-11-1976 PDF XML ZIP