Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaZestaw komórek efuzyjnych do epitaksji związków półprzewodnikowych A3/B5
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Zestaw komórek efuzyjnych do epitaksji związków półprzewodnikowych A3/B5

Zastosowanie: Komórki efuzyjne zamontowane w reaktorze MBE RIBER 32p służą do parowania molekuł odpowiednio arsenu i antymonu. Pozwalają na kontrolowany wzrost warstw epitaksjalnych GaAs, GaSb i innych związków z grupy A3-B5 zawierających arsen i antymon, jak również ich stopów. Użycie zaworów pozwala na bardzo precyzyjne sterowanie intensywnością strumieni, a zatem na kontrolę składu stopów np. GaAsSb i struktur np. InAs/GaSb.
Dane techniczne: ? kraterowa komórka arsenowa wyposażona w zawór sterowany silnikiem krokowym,
? komórka antymonowa wyposażona w zawór sterowany silnikiem krokowym.
Kategorie: urządzenia i aparatura dla przemysłu półprzewodnikowego i mikroelektroniki, urządzenia do przeprowadzania procesów fizyko-chemicznych
Status: Zwefyfikowano
Producent:

Veeco Instruments SAS Francja

Model: A3/B5
Rok produkcji: 2008
Instytucja: Instytut Technologii Elektronowej
Data utworzenia: 2010-04-26
Data modyfikacji: 2010-04-26
Rok zakupu: 2008
Nazwa labolatorium: Zakład Fizyki i Technologii Struktur Niskowymiarowych

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
PL 106981 B1 31-01-1980 PDF XML ZIP
PL 125726 B1 30-06-1983 PDF XML ZIP
PL 152401 B1 31-12-1990 PDF XML ZIP
PL 26478 B1 31-05-1938 PDF XML ZIP
PL 63305 B1 30-06-1971 PDF XML ZIP