Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaWysokorozdzielczy mikroskop skaningowy.
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Wysokorozdzielczy mikroskop skaningowy.

Zastosowanie: Mikroskop HITACHI S 5500 jest urządzeniem przeznaczonym do badania
morfologii powierzchni ciał stałych w mikro- i nanoskali.
Dane techniczne: Mikroskop jest wyposażony w: działo elektronowe z emisja polową
(CFE); detektor niskoenergetyczny elektronów wtórnych (SE);
detektor elektro nów rozproszonych wstecznie (BSE); przystawkę STEM
do obserwacji cienkich preparatów przy wykorzystaniu elektronów
przechodzących w technice ciemnego i jasnego pola, spektrometr
promieniowania rtg (EDS) o rozdzielczości poniżej 130 eV.
Kategorie: mikroskopy
Nazwa użytkownika: Mikroskop Hitachi.
Status: Zwefyfikowano
Producent:

Japonia

Model: S 5500
Rok produkcji: 2002
Instytucja: Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Materiałowej
Data utworzenia: 2009-12-14
Data modyfikacji: 2009-12-14
Nazwa labolatorium: Wydział Inżynierii Materiałowej PW

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
EP 2049445 T3 29-03-2019 PDF XML ZIP
EP 2072658 T3 30-09-2011 PDF XML ZIP
PL 124664 B1 28-02-1983 PDF XML ZIP
PL 134640 B1 31-08-1985 PDF XML ZIP
PL 155221 B2 31-10-1991 PDF XML ZIP