Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaWaga do pomiarów podatności magnetycznej
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Waga do pomiarów podatności magnetycznej

Zastosowanie:

Pomiar podatności magnetycznej, wyznaczanie momentu magnetycznego, określenie stopnia utlenienia metalu, badania struktury i właściwości związków kompleksowych.

Dane techniczne:

Minimalna masa próbki gwarantująca dokładny pomiar 50 mg.

Kategorie: aparatura do badań własności fizyko-chemicznych, aparatura do badań wielkości elektrycznych i magnetycznych
Nazwa użytkownika: Waga magnetyczna
Status: Zwefyfikowano
Producent:

Sherwood Scientific Ltd

Model: Mk 1
Rok produkcji: 2010
Instytucja: Uniwersytet Łódzki; Wydział Chemii
Data utworzenia: 2012-03-24
Data modyfikacji: 2012-03-24
Nazwa labolatorium: Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Email do labolatorium: grzegorz@chemia.uni.lodz.pl
Telefon do labolatorium: 42-635-58-04
Nazwa komórki: Zakład Chemii Nieorganicznej
Zasady udostępniania:

Kontakt z kierownikiem Zakładu

Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Hamulec najazdowo hamowanych przyczep 309836 F16D51/20 B60T13/08 B60T7/20 28-07-1995
Mechanizm rozłączający przerywacza elektrycznego 325455 H01H9/36 H01H33/10 H01H73/18 20-03-1998
Pasta rezystywna 300383 H01C8/00 H01B1/22 14-09-1993
Sposób wytwarzania precyzyjnych wyrobów ze stopów aluminiowych 393562 B22D17/00 B22D18/04 B22D27/13 3-01-2011
Urządzenie do podawania leków 315442 A61M15/00 27-07-1996

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
EP 3312622 T3 31-05-2019 PDF XML ZIP
PL 205804 B1 31-05-2010 PDF XML ZIP
PL 220131 B1 31-08-2015 PDF XML ZIP
PL 34161 B1 31-08-1950 PDF XML ZIP
PL 60489 B1 25-06-1970 PDF XML ZIP