Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaWaga do pomiarów podatności magnetycznej
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Waga do pomiarów podatności magnetycznej

Zastosowanie:

Pomiar podatności magnetycznej, wyznaczanie momentu magnetycznego, określenie stopnia utlenienia metalu, badania struktury i właściwości związków kompleksowych.

Dane techniczne:

Minimalna masa próbki gwarantująca dokładny pomiar 50 mg.

Kategorie: aparatura do badań własności fizyko-chemicznych, aparatura do badań wielkości elektrycznych i magnetycznych
Nazwa użytkownika: Waga magnetyczna
Status: Zwefyfikowano
Producent:

Sherwood Scientific Ltd

Model: Mk 1
Rok produkcji: 2010
Instytucja: Uniwersytet Łódzki; Wydział Chemii
Data utworzenia: 2012-03-24
Data modyfikacji: 2012-03-24
Nazwa labolatorium: Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Email do labolatorium: grzegorz@chemia.uni.lodz.pl
Telefon do labolatorium: 42-635-58-04
Nazwa komórki: Zakład Chemii Nieorganicznej
Zasady udostępniania:

Kontakt z kierownikiem Zakładu

Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Odbiornik ciepła 332346 H01L31/024 H01L23/36 1-04-1999
Preparat ustno-śluzówkowy i sposób jego wytwarzania 376772 A61K31/4164 A61K9/12 10-11-2003
Przyrząd do pomiaru chropowatości powierzchni 311190 G01B11/30 31-10-1995
Siłownik hydrauliczny lub pneumatyczny o dużym skoku 391625 F15B15/08 25-06-2010
Sposób wytwarzania katalizatora zeolitowego 328990 B01J29/06 B01J35/08 B01J29/04 C01B37/02 C01B39/02 C01B37/00 2-10-1998

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
EP 2845768 T3 30-09-2016 PDF XML ZIP
PL 138643 B1 31-10-1986 PDF XML ZIP
PL 19801 S2 30-09-2013 PDF XML ZIP
PL 54546 B1 27-12-1967 PDF XML ZIP
PL 61176 Y1 25-08-1970 PDF XML ZIP