Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaUrządzenie do mikroskopowych badań monostruktur półprzewodnikowych.
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Urządzenie do mikroskopowych badań monostruktur półprzewodnikowych.

Zastosowanie: Pomiary luminescencji i widm wzbudzenia luminescencji w modzie
makro i mikro dla półprzewodnikowych struktur kwantowych wliczając
w to warstwy, studnie, druty i kropki kwantowe. Pomiary można
prowadzić w temperaturach od 300 K do 5K.
Dane techniczne: Urządzenie oparte na spektrometrze mikroramanowskim model V-1000
(dwusiatkowy, 1m, obszar spektralny 450-850 nm, rozdzielczość 0,15
cm-1 dla X =579.1 nm, CCD 2048x512 pixeli, mikroskop Olympus BX 40
) oraz kriostat do mikro luminescencji ( 5K) i zestaw laserów (
wliczając w to laser barwnikowy).
Kategorie: urządzenia i aparatura dla przemysłu półprzewodnikowego i mikroelektroniki, mikroskopy
Nazwa użytkownika: Urządzenie do mikroskopowych badań półprzewodnikowych
Status: Zwefyfikowano
Producent:

IF PAN

Rok produkcji: 1999
Instytucja: Instytut Fizyki PAN
Data utworzenia: 2009-12-14
Data modyfikacji: 2009-12-14
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Manipulator do pozycjonowania próbek w urządzeniach wysokiej próżni 330058 B25J13/02 3-12-1998
Puszka przyłączeniowa 368314 H01R13/514 H01R13/66 23-10-2002
Sposób formowania próbek do analizy mikrocząstek pyłów 339474 G01N1/36 6-04-2000
Urządzenie laserowe do pomiaru przemieszczeń drutu wahadła 383467 G01C9/06 G01C9/12 G01C15/10 2-10-2007
Urządzenie sterujące lub sygnalizacyjne typu przycisk 328089 H01H13/50 29-01-1997

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
EP 2114738 T3 28-02-2013 PDF XML ZIP
PL 12075 B1 30-06-1930 PDF XML ZIP
PL 1809 B1 30-04-1925 PDF XML ZIP
PL 193653 B1 30-03-2007 PDF XML ZIP
PL 88454 B1 30-09-1976 PDF XML ZIP