Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaUrządzenie do mikroskopowych badań monostruktur półprzewodnikowych.
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Urządzenie do mikroskopowych badań monostruktur półprzewodnikowych.

Zastosowanie: Pomiary luminescencji i widm wzbudzenia luminescencji w modzie
makro i mikro dla półprzewodnikowych struktur kwantowych wliczając
w to warstwy, studnie, druty i kropki kwantowe. Pomiary można
prowadzić w temperaturach od 300 K do 5K.
Dane techniczne: Urządzenie oparte na spektrometrze mikroramanowskim model V-1000
(dwusiatkowy, 1m, obszar spektralny 450-850 nm, rozdzielczość 0,15
cm-1 dla X =579.1 nm, CCD 2048x512 pixeli, mikroskop Olympus BX 40
) oraz kriostat do mikro luminescencji ( 5K) i zestaw laserów (
wliczając w to laser barwnikowy).
Kategorie: urządzenia i aparatura dla przemysłu półprzewodnikowego i mikroelektroniki, mikroskopy
Nazwa użytkownika: Urządzenie do mikroskopowych badań półprzewodnikowych
Status: Zwefyfikowano
Producent:

IF PAN

Rok produkcji: 1999
Instytucja: Instytut Fizyki PAN
Data utworzenia: 2009-12-14
Data modyfikacji: 2009-12-14
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Dymotwórcza mieszanina pirotechniczna 363291 C06D3/00 4-11-2003
Element zamykający dla zamka okiennego lub drzwiowego 309756 E05B15/02 E05C9/18 E06B3/00 24-07-1995
Rozciągliwa taśma 373220 B32B3/28 4-07-2003
Sposób i układ do pomiaru amplitudy i fazy impulsowych sygnałów bardzo wielkiej częstotliwości 302068 G01R19/04 G01R25/00 28-01-1994
Sposób obróbki osadów ściekowych 319110 C10L5/46 C02F11/12 B09B3/00 21-03-1997

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
PL 120619 B1 31-03-1982 PDF XML ZIP
PL 141914 B2 30-09-1987 PDF XML ZIP
PL 170511 B1 31-12-1996 PDF XML ZIP
PL 59125 Y1 29-12-1969 PDF XML ZIP
PL 67188 Y1 30-05-2014 PDF XML ZIP