Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaTransmisyjny mikroskop elektronowy
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Transmisyjny mikroskop elektronowy

Zastosowanie: Badanie ultrastrukturalnych zmian w tkankach ludzkich i zwierzęcych spowodowanych działaniem szkodliwych substancji tj. trucizny metale ciężkie promieniowanie jonizujące lub cieplne, ocena działań ubocznych leków lub kosmetyków, wykrywanie i wizualizacja bakterii wirusów pierwotniaków badanie ich struktury i zmian morfologicznych jakie powodują, róznicowanie nowotworów neuropatii nefropatii chorób tarczycy trzustki stawów i innych, śledzenie zmian ultrastrukturalnych podczas procesów zapalnych starzenia sie organizmu braku odporności czy niewydolności hormonalnej, wizualizacja złogów immunologicznych przy zastosowaniu znakowania np. złotem koloidalnym, badanie tkanek zwierzęcych po spożyciu pasz zmodyfikowanych genetycznie, wykonywanie zdjęć do publikacji naukowych prac magisterskich doktorskich czy habilitacyjnych.
Dane techniczne: Mikroskop w pełni kontrolowany cyfrowo, napięcie przyspieszające 80 kV i 120 kV, rozdzielczość liniowa <0,20 nm, rozdzielczość punktowa 0,34 nm, powiekszenia od 50x do 1000000x, zapisywanie wykonanych zdjęć bezpośrednio na dysku twardym komputera, na dyskietkach lub CD-ROM z rozdzielczością do wyboru max. 3072x2304 w formacie TIFF, BMP, JPG, mozliwość nadania obrazom pseudokolorów w celu lepszego zobrazowania wyniku badania oraz wykonania pomiarów i opisu zdjęć, drukarka EPSON STYLUS PHOTO R360
Kategorie: aparatura biochemiczna, mikroskopy
Status: Zwefyfikowano
Producent:

Carl Zeiss SMT

Model: LIBRA 120
Rok produkcji: 2007
Instytucja: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Data utworzenia: 2010-04-26
Data modyfikacji: 2010-04-26
Rok zakupu: 2008
Nazwa labolatorium: Pracownia mikroskopii elektronowej
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Odbiornik ciepła 332346 H01L31/024 H01L23/36 1-04-1999
Preparat ustno-śluzówkowy i sposób jego wytwarzania 376772 A61K31/4164 A61K9/12 10-11-2003
Przyrząd do pomiaru chropowatości powierzchni 311190 G01B11/30 31-10-1995
Siłownik hydrauliczny lub pneumatyczny o dużym skoku 391625 F15B15/08 25-06-2010
Sposób wytwarzania katalizatora zeolitowego 328990 B01J29/06 B01J35/08 B01J29/04 C01B37/02 C01B39/02 C01B37/00 2-10-1998

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
EP 2845768 T3 30-09-2016 PDF XML ZIP
PL 138643 B1 31-10-1986 PDF XML ZIP
PL 19801 S2 30-09-2013 PDF XML ZIP
PL 54546 B1 27-12-1967 PDF XML ZIP
PL 61176 Y1 25-08-1970 PDF XML ZIP