Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaSymulator
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Symulator

Zastosowanie: Przygotowanie pacjentów do napromieniania.
Dane techniczne: Pełna zintegrowana linia radioterapeutyczna obejmująca: doposażenie
systemu planowania leczenia 3D Eclipse o oprogramowanie algorytmu
do obliczeń Monte Carlo dla wiązek elektronowych, kompleksowe
unowocześnienie trzech wykorzystywanych systemów wizualizacji w
wiązce terapeutycznej Portal Vision LC250 do wersji aS500.
Kategorie: aparatura medyczna i weterynaryjna
Nazwa użytkownika: Symulator.
Status: Zwefyfikowano
Producent:

Varian Medical Systems

Model: Acuity
Rok produkcji: 2005
Instytucja: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Data utworzenia: 2009-12-14
Data modyfikacji: 2009-12-14
Nazwa labolatorium: Zakład Teleradioterapii

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
EP 1891029 T3 30-06-2010 PDF XML ZIP
PL 116376 B1 30-06-1981 PDF XML ZIP
PL 228115 B1 28-02-2018 PDF XML ZIP
PL 32218 B1 30-10-1943 PDF XML ZIP
PL 94659 B1 31-08-1977 PDF XML ZIP