Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaStanowisko do badań luminescencyjnych.
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Stanowisko do badań luminescencyjnych.

Zastosowanie: Pomiary ultra-słabej długo życiowej luminescencji w zakresie
widmowym 200-1000nm, dla temperatur 77 - 700K. Umożliwia pomiar
termoluminescencji TL, fosforescencji, fotoluminescencji PL,
optycznie stymulowanej luminescencji OSL i pokrewnych procesów
relaksacyjnych.
Dane techniczne: Kriostat ze zmianą temperatury od 77 - 700K. Kamera CCD,
spektrograf SPI 150. Bramkowanie sygnału do 5 ns.
Kategorie: aparatura do pomiaru absorpcji i emisji promieniowania
Nazwa użytkownika: Stanowisko do badań luminescencyjnych
Status: Zwefyfikowano
Producent:

Janis, Lake Shore, Actonj Research Corporation, USA,

Model: Aparatura badawcza
Rok produkcji: 2000
Instytucja: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy; Instytut Fizyki
Data utworzenia: 2009-12-14
Data modyfikacji: 2009-12-14

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
PL 127597 B1 30-11-1983 PDF XML ZIP
PL 140096 B1 31-03-1987 PDF XML ZIP
PL 144280 B1 30-05-1988 PDF XML ZIP
PL 21132 B1 30-03-1935 PDF XML ZIP
PL 21351 S2 30-04-2015 PDF XML ZIP