Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaSpektrometr do pomiaru profilu implantacji pozytonów
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Spektrometr do pomiaru profilu implantacji pozytonów

Zastosowanie:

Z powodzeniem użyto tę aparaturę do pomiaru rozkładu głębokościowego defektów typu wakancja generowanych podczas mechanicznej obróbki powierzchni. Wykorzystano tu śledzenie zmiany kształtu linii anihilacyjnej wraz z głębokością na której anihilują pozytony.

Dane techniczne:

W oparciu o detektor germanowy HpGe zestawiono układ pomiarowy pozwalający śledzić głębokościowy rozkład pozytonów emitowanych ze źródeł radioaktywnych. Zdolność rozdzielcza tej aparatury jest ok. 50 ?m i pozwala ona z dokładnością kilku procent wyznaczyć współczynnik absorpcji liniowej pozytonów w różnych materiałach. Obecnie stosowane jest źródło 22Na o aktywności ok. 0.1 ?Ci i źródło 68Ge o aktywności ok. 0.2 ?Ci.

Kategorie: aparatura do badań własności fizyko-chemicznych
Nazwa użytkownika: Spektrometr do pomiaru profilu implantacji pozytonów
Status: Zwefyfikowano
Producent:

IFJ PAN

Rok produkcji: 2005
Instytucja: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
Data utworzenia: 2012-03-19
Data modyfikacji: 2012-03-19
Nazwa labolatorium: Zakład Badań Strukturalnych
Email do labolatorium: Maria.Krawczyk@ifj.edu.pl
Telefon do labolatorium: 12 662 80 93
Nazwa komórki: Zakład Badań Strukturalnych
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Blejtram 393709 B44D3/18 24-01-2011
Sposób wytwarzania 4-metoksydihydrochalkonu 399419 C12P7/26 C07C49/303 C07C49/35 C12R1/01 4-06-2012
Układ sterowania napędami egzoszkieletu 389450 A61H1/02 3-11-2009
Wodny, wielofazowy, trwały gotowy preparat substancji czynnych ochrony roślin oraz sposób wytwarzania wodnego ,wielofazowego preparatu substancji czynnych ochrony roślin 312301 A01N25/04 A01N25/30 27-06-1994
Wyłącznik hybrydowy prądu stałego 328004 H01H33/66 H01H3/46 12-08-1998

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
EP 3099510 T3 29-12-2017 PDF XML ZIP
PL 136129 B1 31-01-1986 PDF XML ZIP
PL 192139 B1 29-09-2006 PDF XML ZIP
PL 7708 B1 30-07-1927 PDF XML ZIP
PL 85182 B1 30-04-1976 PDF XML ZIP