Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaRentgenowski dyfraktometr monokrystaliczny z detektorem CCD.
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Rentgenowski dyfraktometr monokrystaliczny z detektorem CCD.

Zastosowanie: Aparatura służy do pomiarów natężeń dyfrakcyjnych wiązek ugiętych
na monokryształach, na podstawie których można rozwiązać i
następnie udokładnić strukturę krystaliczną i cząsteczkową badanej
próbki.
Dane techniczne: Xcalibur R; wyposażony w detektor CCD Ruby, azotową przystawkę
niskotemperaturową Oxford Croyojet, generator rentgenowski
Spellman, oraz dwa zamknięte układy chłodzenia lampy: woda/woda
KMW3000C i woda/powietrze firmy Testchem.
Kategorie: aparatura rentgenowska do analizy spektralnej i badań strukturalnych, aparatura do badań własności fizyko-chemicznych
Nazwa użytkownika: Czterokołowy dyfraktometr rentgenowski z detektorem CCD 4k.
Status: Zwefyfikowano
Producent:

Oxford Diffraction.

Model: Xcalibur R
Rok produkcji: 2006
Instytucja: Instytut Energii Atomowej POLATOM
Data utworzenia: 2009-12-14
Data modyfikacji: 2009-12-14
Nazwa labolatorium: Pracownia Badań Rentgenowskich

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
EP 1891029 T3 30-06-2010 PDF XML ZIP
PL 116376 B1 30-06-1981 PDF XML ZIP
PL 228115 B1 28-02-2018 PDF XML ZIP
PL 32218 B1 30-10-1943 PDF XML ZIP
PL 94659 B1 31-08-1977 PDF XML ZIP