Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaPrasa hydrauliczna PHdW 250
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Prasa hydrauliczna PHdW 250

Zastosowanie:

Wyciskanie objętościowe wyrobów o złożonych kształtach, z kontrolowaną wartością przemieszczenia oraz nacisku

Dane techniczne:

- sterownik Mitsubishi serii FX z panelem GT 10200

Prasa

- nacisk: 2500 kN,

- skok stołu ruchomego: 200 mm,

- max skok siłownika dolnego: 180 mm,

- max skok siłownika górnego: 125 mm,

- prześwit pomiędzy płytą dolną a stołem ruchomym:

   - min: 200 mm

   - max: 400 mm

- max ciśnienie robocze: 32 MPa.

Kategorie: aparatura do badań własności fizyko-chemicznych, urządzenia do przeprowadzania procesów fizyko-chemicznych
Nazwa użytkownika: Prasa hydrauliczna PHdW 250
Status: Zwefyfikowano
Producent:

Instytut Obróbki Plastycznej

Rok produkcji: 1998
Instytucja: Instytut Obróbki Plastycznej
Data utworzenia: 2010-12-09
Data modyfikacji: 2010-12-20
Nazwa labolatorium: Laboratorium Doświadczalne Technik Wytwarzania
Email do labolatorium: inop@inop.poznan.pl
Fax do labolatorium: +48 61 657 07 21
WWW labolatorium: www.inop.poznan.pl
Telefon do labolatorium: +48 61 657 05 55 wew. 215
Nazwa komórki: Zakład Kształtowania Objętościowego i Automatyzacji Produkcji
Opis wdrożeń: 1 system jakości: - ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008, zatwierdzony przez Lloyd`s Register Quality Assurance Limited, obejmuje: projektowanie technologii, maszyn, urządzeń i narzędzi do obróbki plastycznej metali, prace naukowo-badawcze, produkcję wyrobów metodami obróbki plastycznej oraz gromadzenie, przetwarzania i udostępnianie informacji naukowo-technicznej. Nr Certyfikatu Zatwierdzenia: GDK0003185. Data zatwierdzenia po raz pierwszy: 13 maja.1999 r. Data ważności 31 maja 2011 r.
Zasady udostępniania:

Badania na prasie wykonują wyłącznie wyznaczeni pracowniczy Zakładu Kształowania Objętościowego i Automatyzacji Produkcji.

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
EP 1885910 T3 30-08-2013 PDF XML ZIP
EP 1905339 T3 30-06-2009 PDF XML ZIP
PL 34614 B1 31-08-1951 PDF XML ZIP
PL 53248 B1 25-04-1967 PDF XML ZIP
PL 86284 B2 31-05-1976 PDF XML ZIP