Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaPełzarki do badań reologicznych betonu wraz z oprzyrządowaniem, oprogramowaniem i komputerowym systemem sterowania oraz akwizycji i przetwarzania danych pomiarowych
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Pełzarki do badań reologicznych betonu wraz z oprzyrządowaniem, oprogramowaniem i komputerowym systemem sterowania oraz akwizycji i przetwarzania danych pomiarowych

Zastosowanie: Zastosowanie:
? pełzarki HKB -1000 ? stanowić będą m.in. podstawową aparaturę badawczą w realizacji pracy doktorskiej dotyczącej pełzania i wytrzymałości trwałej betonów zbrojonych włóknami.
? celem badań jest doświadczalne ustalenie funkcji pełzania i wytrzymałości trwałej fibrobetonu obciążanego w różnym wieku i przy zmiennym poziomie naprężeń. ? dokładność opisu zjawisk reologicznych ma istotny wpływ na poprawną analizę następstw wczesnego obciążenia betonu, a jego uściślenie pozwoli na dokładniejszą ocenę zachowania się materiału pod wpływem obciążenia, oraz związanych z tym zagrożeń w postaci tworzenia się rys i pęknięć.
Dane techniczne: Dane techniczne:
? zakres obciążeń co najmniej do 1000 kN,
? obciążenie powinno być wprowadzane w sposób mechanicznie,
? wartość siły musi być utrzymywana stała prze cały czas pomiaru w sposób automatyczny,
? cicha praca urządzenia ? poniżej 50 dB,
? system sterujący wraz z oprogramowaniem zapewniający odczyt i zapis dokonywanych pomiarów,
? pomiar wartości siły i przemieszczenia,
? regulowana przestrzeń pomiarowa, do wysokość co najmniej 800 mm (od pozycji zerowej siłownika do podstawy),
? podstawa badanych próbek nie mniejsza niż 200 mm,
? zestaw ekstensometrów pomiarowych o zakresie 5 mm, dokładności 0,001 i bazach pomiarowych 100, 150 i 250 mm,
? zestaw komputerowy PC dostosowany do współpracy z zestawem. Specyfikacja minimalna komputera: procesor 3,4 GHz, Intel Pentium IV, 1024 MB RAM, 160 GB, DVD-RW, ekran LCD 17?, system operacyjny Win XP Pro,
? czas prowadzenia badań przynajmniej 360dni.
Kategorie: maszyny wytrzymałościowe, aparatura do badań właściwości mechanicznych materiałów
Status: Zwefyfikowano
Producent:

Walter+Bai ag

Model: HKB-1000kN
Rok produkcji: 2008
Instytucja: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Budownictwa i Architektury
Data utworzenia: 2010-04-26
Data modyfikacji: 2010-04-26
Rok zakupu: 2008
Nazwa labolatorium: Laboratorium Katedry Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Maszyna do manipulowania pojemnikami 368476 B67C3/00 9-06-2004
Mechanizm zatrzasku magazynka broni strzeleckiej, zwłaszcza karabinka modułowego 389736 F41C27/00 F41A17/36 F41A17/38 F41A3/66 F41C23/04 F41C23/14 2-12-2009
Pochodne indolu, sposób ich wytwarzania, środek farmaceutyczny oraz zastosowanie pochodnych indolu 341400 C07D209/42 C07D401/06 C07D401/12 C07D471/04 A61K31/40 10-12-1998
Urządzenie do nawilżania i mieszania materiałów sypkich 331638 B01F7/08 23-02-1999
Urządzenie do pomiaru punktu rosy, szczególnie w spalinach kotłowych 323262 G01N33/00 G01N21/17 19-11-1997

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
EP 2276684 T3 31-01-2017 PDF XML ZIP
PL 126768 B2 31-08-1983 PDF XML ZIP
PL 153100 B1 29-03-1991 PDF XML ZIP
PL 62560 B3 27-02-1971 PDF XML ZIP
PL 85330 B1 30-04-1976 PDF XML ZIP