Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaMikroskop konfokalny STED TSC SP5
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Mikroskop konfokalny STED TSC SP5

Zastosowanie: Mikroskop TSC-SP5 STED umożliwia badanie struktur i procesów wewnątrzkomórkowych (w tym in vivo) z najwyższą rozdzielczością dostępną dla mikroskopii świetlnej - ponad dwukrotnie przewyższającą wszystkie istniejące dotychczas rozwiązania techniczne - osiągalną dzięki zastosowaniu rewolucyjnej technologii STED. Umożliwi to poznanie zależności pomiędzy strukturą i funkcją wybranych organelli komórkowych oraz wgląd w molekularne podstawy zjawisk fizjologicznych i patologicznych, takich jak m.in. bioenergetyka komórek, plastyczność układu nerwowego, starzenie się i nowotworzenie.
Dane techniczne: mikroskop systemu STED+TCS SP5 o wysokiej rozdzielczości czasowo-p rzestrzennej.
Kategorie: aparatura biochemiczna, mikroskopy
Status: Zwefyfikowano
Producent:

LEICA MIKROSYSTEM

Model: mikroskop
Rok produkcji: 2008
Instytucja: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Data utworzenia: 2010-04-26
Data modyfikacji: 2010-04-26
Rok zakupu: 2008
Nazwa labolatorium: Pracownia Mikroskopii Konfokalnej

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
PL 127597 B1 30-11-1983 PDF XML ZIP
PL 140096 B1 31-03-1987 PDF XML ZIP
PL 144280 B1 30-05-1988 PDF XML ZIP
PL 21132 B1 30-03-1935 PDF XML ZIP
PL 21351 S2 30-04-2015 PDF XML ZIP