Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaMikroskop elektronowy transmisyjny "Morgag-ni" + kamera cyfrowa CCD "Morada".
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Mikroskop elektronowy transmisyjny "Morgag-ni" + kamera cyfrowa CCD "Morada".

Zastosowanie: Obserwacje mikroskopowe materiału biologicznego z akwizycją obrazów
w postaci cyfrowej.
Dane techniczne:
? powiększenia: od 25x do 200000x,
? rozdzielczość liniowa: 0,34nm,
? wysokie napięcie: od 40kV do 100kV,
? akwizycja obrazu: wysokoroz-dzielcza kamera cyfrowa CCD,
? obsługa mikroskopu: w pełni skomputeryzowana, zintegrowana z systemem operacyjnym Windows.
Kategorie: mikroskopy
Nazwa użytkownika: Mikroskop elektronowy transmisyjny "Morgagni".
Status: Zwefyfikowano
Producent:

FEI Company + Soft Ima-ging System

Model: Mikroskop elektronowy transmisyjny wyposażony w kamerę cyfrową
Rok produkcji: 2004
Instytucja: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Rolnictwa i Biologii
Data utworzenia: 2009-12-14
Data modyfikacji: 2009-12-14
Nazwa labolatorium: Katedra Botaniki, Wydz. Rolnictwa i Biologii
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Manipulator do pozycjonowania próbek w urządzeniach wysokiej próżni 330058 B25J13/02 3-12-1998
Puszka przyłączeniowa 368314 H01R13/514 H01R13/66 23-10-2002
Sposób formowania próbek do analizy mikrocząstek pyłów 339474 G01N1/36 6-04-2000
Urządzenie laserowe do pomiaru przemieszczeń drutu wahadła 383467 G01C9/06 G01C9/12 G01C15/10 2-10-2007
Urządzenie sterujące lub sygnalizacyjne typu przycisk 328089 H01H13/50 29-01-1997

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
EP 2114738 T3 28-02-2013 PDF XML ZIP
PL 12075 B1 30-06-1930 PDF XML ZIP
PL 1809 B1 30-04-1925 PDF XML ZIP
PL 193653 B1 30-03-2007 PDF XML ZIP
PL 88454 B1 30-09-1976 PDF XML ZIP