Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaMikroskop elektronowy transmisyjny "Morgag-ni" + kamera cyfrowa CCD "Morada".
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Mikroskop elektronowy transmisyjny "Morgag-ni" + kamera cyfrowa CCD "Morada".

Zastosowanie: Obserwacje mikroskopowe materiału biologicznego z akwizycją obrazów
w postaci cyfrowej.
Dane techniczne:
? powiększenia: od 25x do 200000x,
? rozdzielczość liniowa: 0,34nm,
? wysokie napięcie: od 40kV do 100kV,
? akwizycja obrazu: wysokoroz-dzielcza kamera cyfrowa CCD,
? obsługa mikroskopu: w pełni skomputeryzowana, zintegrowana z systemem operacyjnym Windows.
Kategorie: mikroskopy
Nazwa użytkownika: Mikroskop elektronowy transmisyjny "Morgagni".
Status: Zwefyfikowano
Producent:

FEI Company + Soft Ima-ging System

Model: Mikroskop elektronowy transmisyjny wyposażony w kamerę cyfrową
Rok produkcji: 2004
Instytucja: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Rolnictwa i Biologii
Data utworzenia: 2009-12-14
Data modyfikacji: 2009-12-14
Nazwa labolatorium: Katedra Botaniki, Wydz. Rolnictwa i Biologii
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Maszyna do manipulowania pojemnikami 368476 B67C3/00 9-06-2004
Mechanizm zatrzasku magazynka broni strzeleckiej, zwłaszcza karabinka modułowego 389736 F41C27/00 F41A17/36 F41A17/38 F41A3/66 F41C23/04 F41C23/14 2-12-2009
Pochodne indolu, sposób ich wytwarzania, środek farmaceutyczny oraz zastosowanie pochodnych indolu 341400 C07D209/42 C07D401/06 C07D401/12 C07D471/04 A61K31/40 10-12-1998
Urządzenie do nawilżania i mieszania materiałów sypkich 331638 B01F7/08 23-02-1999
Urządzenie do pomiaru punktu rosy, szczególnie w spalinach kotłowych 323262 G01N33/00 G01N21/17 19-11-1997

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
EP 2276684 T3 31-01-2017 PDF XML ZIP
PL 126768 B2 31-08-1983 PDF XML ZIP
PL 153100 B1 29-03-1991 PDF XML ZIP
PL 62560 B3 27-02-1971 PDF XML ZIP
PL 85330 B1 30-04-1976 PDF XML ZIP