Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaMaszyna wytrzymałościowa Instron z wyposażeniem.
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Maszyna wytrzymałościowa Instron z wyposażeniem.

Zastosowanie: Maszyna wytrzymałościowa MTS Model 322 jest jednostką pozwalającą na realizowanie jednoosiowych stanów naprężenia jednak jej konstrukcja umożliwia wykorzystanie tej jednostki do budowy stanowiska pozwalającego na badania statyczne i dynamiczne w przestrzennych stanach naprężeń.
Tworzone stanowisko badawcze ukierunkowano na badania wytrzymałościowe materiałów niejednorodnych. Stanowisko jest budowane również pod kątem badań prowadzonych na modelach elementach konstrukcji w przestrzennych stanach obciążenia. Zbudowane stanowisko będzie jedynym tego typu urządzeniem w kraju. Zbudowane stanowisko umożliwi również realizację programów badawczych prowadzonych w Katedrze Wytrzymałości Materiałów:
? opracowanie metody diagnozowania mostów żelbetowych zwłaszcza wstępnie sprężonych (jest to temat częściowo sponsorowany i wdrażany przez Zarządy Dróg Publicznych),
? monitorowanie rozwoju uszkodzeń zmęczeniowych laminatów w złożonych stanach obciążenia. Jest to temat realizowany we współpracy z Uniwersytetem w Los Angeles, będący kontynuacją badań finansowanych przez II Fundusz im. Marii Skłodowskiej Curie, (wynikiem tych badań ma być metoda monitorowania kompozytowych instalacji w przemyśle chemicznym).
? zgłoszono wniosek do Europejskiej Komisji o utworzenie sieci Doskonałości Diagnozowania Konstrukcji Żelbetowych Metodą Emisji Akustycznej, w którym przewidziano budowę stanowiska do badań wytrzymałościowych w złożonych stanach obciążenia.
Dane techniczne: Rama obciążeniowa 100 kN (ze stołem): model 322.21-01. Siłownik 100
kN: model 244.22 C. Serwozawór hydrauliczny: model 252.25. o
przepływie znamionowym 57 l/min przy spadku ciśnienia 70 bar.
Czujnik siły: model 661.20-03. Zasilacz hydrauliczny: model 293.11.
Rozdzielacz hydrauliczny: model 505.20. Węże hydrauliczne. Software
MTS.
Kategorie: maszyny wytrzymałościowe
Nazwa użytkownika: Maszyna wytrzymałościowa MTS - model 322
Status: Zwefyfikowano
Producent:

MTS

Model: Maszyna wytrzymałościowa
Rok produkcji: 2001
Instytucja: Politechnika Świętokrzyska; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Data utworzenia: 2009-12-14
Data modyfikacji: 2009-12-14

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
EP 1697380 T3 31-10-2007 PDF XML ZIP
EP 2747615 T3 29-04-2016 PDF XML ZIP
PL 218336 B1 28-11-2014 PDF XML ZIP
PL 57883 B1 25-06-1969 PDF XML ZIP
PL 90294 B2 31-01-1977 PDF XML ZIP