Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaKonsola spektrometru magnetycznego rezonansu jądrowego.
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Konsola spektrometru magnetycznego rezonansu jądrowego.

Zastosowanie: Nowa konsola w całości spełnia wymagania stawiane nowoczesnym.
Spektrometr w obecnej konfiguracji umożliwia prowadzenie badań na
najwyższym poziomie z wykorzystaniem najnowszych sekwencji
pulsowych. Umożliwia rejestracje heterojądrowych korelacji
dwuwymiarowych, eksperymentów typy dipolar-dephasing czy też
Frequency Switched Lee-Goldburg (FSLG). Obecna konfiguracja
spektrometru wykorzystanie technik magnetycznego rezonansu
jądrowego do badań w fazie stałej z wykorzystaniem rezonansu jąder
kwadrupolowych (np. 23Na, 25Mg, 55Mn). Obecnie pracujący w Pracowni
spektrometr jest w pełni przystosowany do jego dalszej rozbudowy
umożliwiającej prowadzenie pomiarów technikami HR-MAS (High
Resolution ? Magic Angle Spinning).
Dane techniczne: Zakupiona konsola wyposażona jest w następujące urządzenia:
? ortogonalny system shimów (BOSS 1) służący do kontroli i stabilizacji pola magnesu,
? dwukanałowy, cyfrowy system generacji, kontroli i stabilizacji pulsów RF o częstości radiowej w zakresie 6 ? 430 MHz oparty na bezpośredniej syntezie cyfrowej (Direct Digital Sythesis ? DDS). Wyposażenie takie umożliwia generowanie pulsów o zadanej częstości z dokładnością nie mniejsza niż 0,005 Hz oraz rozdzielczością fazy lepszą niż 0,05o oraz pracę obu kanałów w trybie synchronicznym i asynchronicznym,
? jednostkę kontroli czasu (TCU) wraz c cyfrowym, ultraszybkim programatorem sterowanym procesorem RSC, umożliwiającą generowanie pulsów z rozdzielczością 12,5 nanaosekundy,
? odbiornik sygnału (RCU) wraz z 16-bitowym przetwornikiem analogowo-cyfrowym (ADC) oraz detektorem kwadraturowym umożliwiający próbkowanie sygnałów w zakresie 300 kHz, zapewniający efektywny zakres akwizycji na poziomie 150 kHz oraz filtrowanie i próbkowanie sygnału NMR w czasie rzeczywistym,
? dwukanałowy system transmiterów składający się z wzmacniaczy niskiej i wysokiej mocy (do 1kW) o liniowej charakterystyce w całym zakresie częstości.
Jako urządzenie kontrolo-sterujące w/w konsolę (Bruker PC Windows Workstation) wykorzystywany jest komputer klasy PC firmy Hewlett-Packard z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP Professional (ver. angielska) oraz oprogramowaniem TOP-SPIN ver 2.0 firmy Bruker, umożliwiającym pełną kontrolę spektrometru oraz akwizycję, processing i obróbkę graficzna danych. Dostarczone oprogramowanie umożliwia również symulację widm NMR.
Kategorie: spektrometry rezonansu magnetycznego
Status: Zwefyfikowano
Producent:

Bruker.

Model: Konsola Magnetycznego Rezonansu Jądrowego BRUKER AVANCE III 300/400 MHz Two-Bay
Rok produkcji: 2007
Instytucja: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
Data utworzenia: 2009-12-14
Data modyfikacji: 2009-12-14
Nazwa labolatorium: Samodzielna Pracownia Badań Strukturalnych CBMM PAN
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Sposób wytwarzania tlenku cynkowego z odpadów cynkowych o podwyższonej zawartości chloru 327587 C22B3/06 C22B3/10 C01G9/02 16-07-1998
Sposób wytwarzania tworzywa biodegradowalnego 360231 C08L3/04 C08L97/02 20-05-2003
Wkład wlewu poziomego z kołpakiem ochronnym 368685 B22C9/08 19-11-2002
Zespół ciśnieniomierza 343574 G01L7/04 27-10-2000
Środek farmaceutyczny ogólnie wzmacniający i immunostymulujący 301872 A61K33/26 A61K31/195 A61K33/00 13-01-1994

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
EP 1608837 T3 31-08-2006 PDF XML ZIP
EP 2580042 T3 27-02-2015 PDF XML ZIP
EP 3025729 T3 28-02-2019 PDF XML ZIP
PL 111596 B1 30-09-1980 PDF XML ZIP
PL 149818 B1 31-03-1990 PDF XML ZIP