Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaGammakamera
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Gammakamera

Zastosowanie: W ostatnich latach wzrosło zapotrzebowania na gammakamerowe techniki obrazowania, szczególnie w zakresie onkologii i kardiologii. Zwraca uwagę rosnąca liczba badań wykonywanych w onkologii dziecięcej i nefrologii. Badania radioizotopowe są nieinwazyjne, bezpieczne i pozwalają ocenić funkcję (metabolizm) badanego narządu czy układu. Są logicznym uzupełnieniem badań obrazowych oceniających głównie morfologię narządów. Otwierają się bowiem nowe perspektywy zastosowania metod radioizotopowych w medycynie.
Kardiologia: ocena perfuzji w mięśniu sercowym u chorych z podejrzeniem choroby wieńcowej oraz przed i po leczeniu operacyjnym. Stosując metodę gated - SPECT uzyskuje się drogą nieinwazyjną ocenę funkcji mięśnia lewej komory. Ocena wad wrodzonych u dzieci metodą pierwszego przejścia.
Onkologia: ocena przerzutów (staging) do kośćca, ocena aktywności choroby nowotworowej w raku sutka i tarczycy metodą scyntygrafii całego ciała, scyntymammografia, prognozowanie oporności na chemioterapię w raku sutka, ocena żywotności guza w guzach mózgu, lokalizacja guzów endokrynnych za pomocą receptorów somatostatynowych, lokalizacja guzów neuroendokrynnych, procedura lokalizacji węzła wartowniczego w raku sutka i czerniaku złośliwym.
Stany zapalne: ocena ognisk zapalnych w gorączce nieznanego pochodzenia, oceną ognisk zapalnych po protezowaniu w ortopedii i po operacjach naczyniowych.
Neurologia: ocena perfuzji w udarze mózgu, lokalizacja ognisk padaczkowych, diagnostyka choroby Alzheimera i Parkinsona.
Dane techniczne: Gammakamera dwugłowicowa z wyposażeniem pozwalającym na wykonywanie: badań całego ciała ?WHOLE BODY?, badań techniką ?SPECT? (tomografię emisyjną pojedynczego fotonu) oraz tradycyjnych badań planarnych. Podstawowe parametry techniczne:
? głowice o dużym polu widzenia ?UFOV? w granicach 390x530 mm,
? rozdzielczość ?FWHM? rzędu 3,5 mm,
? zakres energii 50 do 600 keV.
Wyposażenie:
? zestaw kolimatorów na małe, średnie i duże energie,
? przystawka EKG do badań bramkowanych serca i urządzenie do próby wysiłkowej,
? zestaw fantomów i źródeł do kontroli jakości,
? system komputerowy do akwizycji i opracowywania badań (serwer plus pięć stacji roboczych),
? gammakamera do badań małych narządów ( tarczycowa ).
Kategorie: aparatura medyczna i weterynaryjna
Status: Zwefyfikowano
Producent:

General ElectricCompany

Model: SPECT-CT INFINIA HAWKEY-4
Rok produkcji: 2008
Instytucja: Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie; Wydział Lekarski
Data utworzenia: 2010-04-26
Data modyfikacji: 2010-04-26
Rok zakupu: 2008
Nazwa labolatorium: Zakład Medycyny Nuklearnej
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Przenośnik do układu przenoszenia ładunków 327495 B65G35/08 B65G37/02 20-12-1996
Pływak łodzi 398194 B63B35/73 B63B9/06 21-02-2012
Sposób i urządzenie do porcjonowanego wytwarzania piany z mydła płynnego 297550 A47K5/14 27-01-1993
Sposób wykrywania trwających infekcji Helicobacter pyroli w komórkach ssaków 305802 G01N33/569 A61K39/02 29-04-1993
Urządzenie do intensyfikacji efektu klarowania cieczy w zbiornikach przepływowych 395331 C02F1/00 B01D21/02 17-06-2011

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
EP 1683675 T3 28-11-2008 PDF XML ZIP
EP 2205806 T3 31-08-2012 PDF XML ZIP
EP 2406183 T3 31-12-2015 PDF XML ZIP
PL 150076 B1 30-04-1990 PDF XML ZIP
PL 65279 Y1 28-02-2011 PDF XML ZIP