Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaDyfraktometr rentgenowski
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Dyfraktometr rentgenowski

Zastosowanie:

Badania strukturalne szerokiej klasy materiałów, t.j. minerały, metale, półprzewodniki, substancje organiczne, itd.;
Reflektometria cienkich warstw,
Niskokątowa dyfrakcja powierzchniowa.

Dane techniczne:

Goniometr pionowy w układzie Theta-Theta, niezależny napęd Theta i 2Theta, zakres kątowy od 0.2 st., możliwość zmiany średnicy goniometru, dokładność kątowa ok. 0.001 st.;
Lampa rentgenowska ceramiczna z anodą Cu, moc 2 kW, chłodzenie wodne, ognisko "long fine focus", eliminacja składowej KBeta (filtr Ni),
Optyka wiązki pierwotnej i ugiętej: zespół szczelin i kolimatorów do dyfraktometrii proszkowej i reflektometrii, w tym trzy elementy programowalne komputerowo; możliwość łatwej wymiany elementów optyki bez konieczności ponownego justowania przyrządu,
Dwa tory detekcyjne wyposażone w liczniki proporcjonalne:
- do dyfrakcji proszkowej,
- do reflektometrii i niskokątowej dyfrakcji powierzchniowej;
Przystawka wysokotemperaturowa do pomiarów w zakresie temperatur do T =<1200 st. C, chłodzenie wodne,
Komputerowe sterowanie pracą dyfraktometru.

Kategorie: aparatura rentgenowska do analizy spektralnej i badań strukturalnych
Nazwa użytkownika: Dyfraktometr rentgenowski
Status: Zwefyfikowano
Producent:

Pananalytical

Model: X'PERT PRO
Rok produkcji: 2005
Instytucja: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
Uwagi:

Przyrząd spełnia najostrzejsze wymagania dotyczące ochrony przed promieniowaniem X. Część urządzenia, w której występuje promieniowanie, jest zamknięta w stalowej kabinie, przy czym drzwi do kabiny wyposażone są w okna ze szkła ołowiowego.

Data utworzenia: 2009-12-14
Data modyfikacji: 2012-03-12
Nazwa labolatorium: Zakład Badań Strukturalnych
Email do labolatorium: Maria.Krawczyk@ifj.edu.pl
Telefon do labolatorium: 12 662 80 93
Nazwa komórki: Zakład Badań Strukturalnych

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
EP 1891029 T3 30-06-2010 PDF XML ZIP
PL 116376 B1 30-06-1981 PDF XML ZIP
PL 228115 B1 28-02-2018 PDF XML ZIP
PL 32218 B1 30-10-1943 PDF XML ZIP
PL 94659 B1 31-08-1977 PDF XML ZIP