Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaDyfraktometr rentgenowski.
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Dyfraktometr rentgenowski.

Zastosowanie: Do badań monokryształów związków małocząsteczkowych.
Dane techniczne: Dyfraktometr rentgenowski KM-4.
Kategorie: aparatura rentgenowska do analizy spektralnej i badań strukturalnych
Nazwa użytkownika: Dyfraktometr rentgenowski
Status: Zwefyfikowano
Producent:

KUMA DIFFRACTION

Model: KM-4
Rok produkcji: 2001
Instytucja: Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Chemii
Data utworzenia: 2009-12-14
Data modyfikacji: 2009-12-14
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Ciecz magnetoreologiczna 392655 C10M125/12 15-10-2010
Kompozycja kosmetyczna przeznaczona do pielęgnacji substancji keratynowych, zawierająca szczepione polimery silikonowe o szkielecie polisiloksanowym 324696 A61K7/06 16-09-1996
Nowa pochodna pirymidopirymidyny i sposób wytwarzania nowej pochodnej pirymidopirymidyny 391303 C07D487/04 A61K31/519 A61P31/04 24-05-2010
Podcinak 386699 B23D61/02 B27B5/34 5-12-2008
Zastosowanie ksenogennych oligo- i/lub polirybonukleotydów 353881 A61K31/7105 A61P31/22 A61P35/00 24-08-2000

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
EP 1701968 T3 30-11-2015 PDF XML ZIP
EP 2658860 T3 30-05-2018 PDF XML ZIP
PL 41154 B1 15-04-1958 PDF XML ZIP
PL 85014 B2 30-04-1976 PDF XML ZIP
PL 97614 B1 31-03-1978 PDF XML ZIP