Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaChromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem gazowym z jonizacją chemiczną i termodesorberem
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem gazowym z jonizacją chemiczną i termodesorberem

Zastosowanie: Analizy identyfikacyjne w trybie jonizacji elektronowej i chemicznej substancji objętych Konwencją o zakazie broni chemicznej.
Dane techniczne: Chromatograf gazowy: dozownik typu PTV z programowaną temperaturą odparowania w zakresie od -65 °C do 450 °C, szybkość narostu temp. 720 °C/min, z możliwością pracy w trybie split-splitless, z elektroniczną kontrolą przepływów i ciśnień gazów (EPC); autosampler na 100 próbek ciekłych; zakres temperatur pieca chromatografu od 35 °C do 450 °C; możliwość stosowania 12 ramp temperaturowych pieca; spliter umożliwia podział próbki na detektor FPD i MS; spektrometr mas: kwadrupolowy filtr mas; jonizacja EI i PCI/NCI; zakres masowy detektora od 2 amu do 1050 amu, szybkość skanowania 10000 amu/s; termodesorber: kompatybilny z rurkami sorpcyjnymi (1/4 x 3,5 cala) z chłodzeniem (tzw. cold trap) bez użycia medium chłodzącego, o zakresie ogrzewania rurek i pułapki od 35 °C do 390 °C; autosampler do desorbera termicznego na 50 rurek z rekolekcją próbek; detektor FPD: dwukanałowy z jednoczesną detekcją fosforu i siarki o szybkości danych 200 Hz (dla każdego kanału) o czułości 60 fg P/s i 3,6 pg S/s.
Kategorie: aparatura do badań własności fizyko-chemicznych, analizatory gazów
Status: Zwefyfikowano
Producent:

Agilent Technologies

Model: Chromatograf gaz.Agilent7890A,spektrometr mas.5975C,termodesorberUNITY2,autosamplerULTRA,detektorFDP
Rok produkcji: 2008
Instytucja: Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
Data utworzenia: 2010-04-26
Data modyfikacji: 2010-04-26
Rok zakupu: 2008
Nazwa labolatorium: Laboratorium ds. Kontroli Przestrzegania Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
EP 1684683 T3 31-01-2008 PDF XML ZIP
EP 1761492 T3 31-05-2010 PDF XML ZIP
EP 2544929 T3 31-07-2017 PDF XML ZIP
PL 32086 B1 31-08-1943 PDF XML ZIP
PL 42751 B1 15-12-1959 PDF XML ZIP