Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaChromatograf gazowy GCMS
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Chromatograf gazowy GCMS

Zastosowanie: Analiza metabolitów pierwotnych i wtórnych w próbkach materiału biologicznego.
Dane techniczne: System chromatograf gazowy/spektrometr mas firmy Waters (OT 17/08), w którego skład wchodzą następujące urządzenia:
? chromatograf gazowy model 6890 firmy Agilent, wyposażony w system automatycznego nastrzyku próbek model firmy Agilent,
? spektrometr mas model GCT Premier firmy Waters: źródło jonów do jonizacji elektronami (EI) oraz jonizacji chemicznej (CI), analizator mierzący czas przelotu o geometrii ortogonalnej, rozdzielczość 17 500 FWHM przy wartości 605 m/z, dokładność rejestracji mas jonów 3 ppm z kalibracją wewnętrzną, zakres mas od 0 do 4 000 m/z;
? system komputerowy z oprogramowaniem do kontroli systemu GC/ToF oraz obróbki uzyskanych danych pod kątem identyfikacji związków oraz obróbki statystycznej wyników ? programy serii Lynx firmy Waters
Kategorie: aparatura do badań własności fizyko-chemicznych, aparatura biochemiczna
Status: Zwefyfikowano
Producent:

Waters

Model: Chromatograf gazowy z urządzeniem do automatycznego nastrzyku próbek i spektrometr mas z analizatore
Rok produkcji: 2008
Instytucja: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Data utworzenia: 2010-04-26
Data modyfikacji: 2010-04-26
Rok zakupu: 2008
Nazwa labolatorium: Pracownia Proteomiki i Metabolomiki
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Pokrywa cylindra do silnika wysokoprężnego 308790 F02F1/24 F02M61/14 25-05-1995
Sposób otrzymywania octanu S-(-)-1-fenyloetylu drogą biotransformacji 319003 C12P7/22 C07C33/22 17-03-1997
Sposób plastycznego kształtowania wyrobów metalowych i przyrząd do plastycznego kształtowania wyrobów metalowych 379860 B21J13/02 B21J5/02 6-06-2006
Sposób sterowania siłownią wiatrową i siłownia wiatrowa 363573 F03D7/02 F03D11/00 21-02-2002
Układ podpór odchylnych 296664 E21B19/08 18-11-1992

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
PL 144023 B1 29-04-1988 PDF XML ZIP
PL 15168 S2 30-04-2010 PDF XML ZIP
PL 152470 B2 31-12-1990 PDF XML ZIP
PL 178914 B1 30-06-2000 PDF XML ZIP
PL 218511 B1 31-12-2014 PDF XML ZIP