Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaChromatograf gazowy GCMS
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Chromatograf gazowy GCMS

Zastosowanie: Analiza metabolitów pierwotnych i wtórnych w próbkach materiału biologicznego.
Dane techniczne: System chromatograf gazowy/spektrometr mas firmy Waters (OT 17/08), w którego skład wchodzą następujące urządzenia:
? chromatograf gazowy model 6890 firmy Agilent, wyposażony w system automatycznego nastrzyku próbek model firmy Agilent,
? spektrometr mas model GCT Premier firmy Waters: źródło jonów do jonizacji elektronami (EI) oraz jonizacji chemicznej (CI), analizator mierzący czas przelotu o geometrii ortogonalnej, rozdzielczość 17 500 FWHM przy wartości 605 m/z, dokładność rejestracji mas jonów 3 ppm z kalibracją wewnętrzną, zakres mas od 0 do 4 000 m/z;
? system komputerowy z oprogramowaniem do kontroli systemu GC/ToF oraz obróbki uzyskanych danych pod kątem identyfikacji związków oraz obróbki statystycznej wyników ? programy serii Lynx firmy Waters
Kategorie: aparatura do badań własności fizyko-chemicznych, aparatura biochemiczna
Status: Zwefyfikowano
Producent:

Waters

Model: Chromatograf gazowy z urządzeniem do automatycznego nastrzyku próbek i spektrometr mas z analizatore
Rok produkcji: 2008
Instytucja: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Data utworzenia: 2010-04-26
Data modyfikacji: 2010-04-26
Rok zakupu: 2008
Nazwa labolatorium: Pracownia Proteomiki i Metabolomiki
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Dymotwórcza mieszanina pirotechniczna 363291 C06D3/00 4-11-2003
Element zamykający dla zamka okiennego lub drzwiowego 309756 E05B15/02 E05C9/18 E06B3/00 24-07-1995
Rozciągliwa taśma 373220 B32B3/28 4-07-2003
Sposób i układ do pomiaru amplitudy i fazy impulsowych sygnałów bardzo wielkiej częstotliwości 302068 G01R19/04 G01R25/00 28-01-1994
Sposób obróbki osadów ściekowych 319110 C10L5/46 C02F11/12 B09B3/00 21-03-1997

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
PL 120619 B1 31-03-1982 PDF XML ZIP
PL 141914 B2 30-09-1987 PDF XML ZIP
PL 170511 B1 31-12-1996 PDF XML ZIP
PL 59125 Y1 29-12-1969 PDF XML ZIP
PL 67188 Y1 30-05-2014 PDF XML ZIP