Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaChromatograf gazowy GCMS
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Chromatograf gazowy GCMS

Zastosowanie: Analiza metabolitów pierwotnych i wtórnych w próbkach materiału biologicznego.
Dane techniczne: System chromatograf gazowy/spektrometr mas firmy Waters (OT 17/08), w którego skład wchodzą następujące urządzenia:
? chromatograf gazowy model 6890 firmy Agilent, wyposażony w system automatycznego nastrzyku próbek model firmy Agilent,
? spektrometr mas model GCT Premier firmy Waters: źródło jonów do jonizacji elektronami (EI) oraz jonizacji chemicznej (CI), analizator mierzący czas przelotu o geometrii ortogonalnej, rozdzielczość 17 500 FWHM przy wartości 605 m/z, dokładność rejestracji mas jonów 3 ppm z kalibracją wewnętrzną, zakres mas od 0 do 4 000 m/z;
? system komputerowy z oprogramowaniem do kontroli systemu GC/ToF oraz obróbki uzyskanych danych pod kątem identyfikacji związków oraz obróbki statystycznej wyników ? programy serii Lynx firmy Waters
Kategorie: aparatura do badań własności fizyko-chemicznych, aparatura biochemiczna
Status: Zwefyfikowano
Producent:

Waters

Model: Chromatograf gazowy z urządzeniem do automatycznego nastrzyku próbek i spektrometr mas z analizatore
Rok produkcji: 2008
Instytucja: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Data utworzenia: 2010-04-26
Data modyfikacji: 2010-04-26
Rok zakupu: 2008
Nazwa labolatorium: Pracownia Proteomiki i Metabolomiki
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Manipulator do pozycjonowania próbek w urządzeniach wysokiej próżni 330058 B25J13/02 3-12-1998
Puszka przyłączeniowa 368314 H01R13/514 H01R13/66 23-10-2002
Sposób formowania próbek do analizy mikrocząstek pyłów 339474 G01N1/36 6-04-2000
Urządzenie laserowe do pomiaru przemieszczeń drutu wahadła 383467 G01C9/06 G01C9/12 G01C15/10 2-10-2007
Urządzenie sterujące lub sygnalizacyjne typu przycisk 328089 H01H13/50 29-01-1997

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
EP 2114738 T3 28-02-2013 PDF XML ZIP
PL 12075 B1 30-06-1930 PDF XML ZIP
PL 1809 B1 30-04-1925 PDF XML ZIP
PL 193653 B1 30-03-2007 PDF XML ZIP
PL 88454 B1 30-09-1976 PDF XML ZIP