Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaChromatograf do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem dad i fld
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Chromatograf do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem dad i fld

Zastosowanie:

-       analiza identyfikacyjna i ilościowa różnych grup organicznych związków chemicznych

-       określanie szkodliwości substancji chemicznych oraz dokonywanie oceny narażenia populacji ludzkich na stanowiskach w zakładach pracy oraz środowisku komunalnym, zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym w oparciu o:

o   identyfikację zanieczyszczeń występujących w złożonych mieszaninach
w powietrzu atmosferycznym oraz w powietrzu wnętrz ? mieszkania, zakłady pracy

o   oznaczanie stężeń różnych substancji w powietrzu, w tym aldehydów, ketonów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

o   oznaczanie metabolitów w materiale biologicznym powstających podczas narażenia na związki chemiczne, np. 1-hydroksypirenu w moczu

o   badanie toksyczności dymu tytoniowego ? badanie narażenia środowiskowego na dym tytoniowy

o   prowadzenie badań naukowych

o   opracowywanie nowych metod oznaczania substancji chemicznych

Dane techniczne:

-   pompy gradientowe,

-   maksymalne ciśnienie: 400 bar

-   zakres przepływu od 0,5 do 5,0 ml/min

-   odgazowywanie rozpuszczalników za pomocą helu

-   autosampler na 100 fiolek poj. 1,5-2,0 ml

-   objętość nastrzyku od 0,1 do 25ml

-   detektor DAD

-   zakres spektralny190-600 nm

-   detektor fluorescencyjny typu HP -1046A

-   zakres spektralny dla wzbudzenia 190 ?800 nm

-   zakres spektralny dla emisji 190-800 nm

Kategorie: aparatura stosowana w chromatografii
Nazwa użytkownika: Chromatograf cieczowy
Status: Zwefyfikowano
Producent:

Hewlett-Packard

Model: 1090
Rok produkcji: 1992
Instytucja: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Data utworzenia: 2012-08-06
Data modyfikacji: 2012-08-06
Nazwa labolatorium: Pracownia Chromatograficzna
Email do labolatorium: m.zaciera@imp.sosnowiec.pl
Fax do labolatorium: 32 266 11 24
WWW labolatorium: www.imp.sosnowiec.pl
Telefon do labolatorium: 32 634 12 98
Nazwa komórki: Zakład Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej
Zasady udostępniania:

Do uzgodnienia z Kierownikiem Zakładu i Kierownikiem Pracowni.

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
PL 219836 B1 31-07-2015 PDF XML ZIP
PL 224937 B1 28-02-2017 PDF XML ZIP
PL 62483 B1 27-02-1971 PDF XML ZIP
PL 82135 B2 31-10-1975 PDF XML ZIP
PL 89280 B3 30-11-1976 PDF XML ZIP