Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaBrykieciarka stemplowa.
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Brykieciarka stemplowa.

Kategorie: aparatura naukowo-badawcza pozostała
Nazwa użytkownika: Urządzenie do brykietowania wiórów metalowych
Status: Zwefyfikowano
Producent:

MALI 52

Model: RB2.2/2500/60
Rok produkcji: 1999
Instytucja: Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
Data utworzenia: 2009-12-14
Data modyfikacji: 2009-12-14
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Sposób kompresji i dekompresji sygnałów wideo 368828 H04N7/26 19-03-2002
Sposób otrzymywania estrów i laktonów w środowisku cieczy jonowych 383036 C07C67/46 C07D233/56 30-07-2007
Sposób wytwarzania bezpośrednio zredukowanego żelaza 326823 C21B13/08 15-06-1998
Sposób wytwarzania chlorków (2-chloroetylo)-amoniowych 315240 C07C211/63 C07C209/12 12-07-1996
Urządzenie modułowe do obróbki cieplnej 298508 C21D9/00 17-09-1991

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
EP 2262716 T3 31-10-2013 PDF XML ZIP
EP 3169611 T3 31-10-2018 PDF XML ZIP
PL 108660 B1 30-04-1980 PDF XML ZIP
PL 2975 B1 31-10-1925 PDF XML ZIP
PL 65528 Y1 29-07-2011 PDF XML ZIP