Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaBezrtęciowy zestaw do określania własności fazowych płynów złożowych.
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Bezrtęciowy zestaw do określania własności fazowych płynów złożowych.

Zastosowanie: Zestaw ten będzie służył górnictwu naftowemu w rozwiązywaniu
problemów fazowych - wpływ gazów inertych na własności węglowodorów
ciekłych, kondensacją wsteczną, rozpuszczalnością gazu w wodach
geotermalnych i solankach.
Dane techniczne: Głównymi elementami tego zestawu jest układ 2-ch komór wraz z
termostatem i współpracujących z nim pompą dozującą.
Kategorie: aparatura petrofizyczna
Status: Zwefyfikowano
Producent:

CHANDLER INSTRUMENTS COMPANY LLC - USA

Rok produkcji: 2002
Instytucja: Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Data utworzenia: 2009-12-14
Data modyfikacji: 2009-12-14

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
EP 2226500 T3 28-02-2018 PDF XML ZIP
PL 107410 B2 29-02-1980 PDF XML ZIP
PL 114904 B1 31-03-1981 PDF XML ZIP
PL 123969 B1 31-12-1982 PDF XML ZIP
PL 209516 B1 30-09-2011 PDF XML ZIP