Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaAparatura do pomiaru hałasu, drgań oraz identyfikacji źródeł dźwięku.
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Aparatura do pomiaru hałasu, drgań oraz identyfikacji źródeł dźwięku.

Zastosowanie: Pomiary przy użyciu aparatury wykonywane są jako element procesu oceny zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami Dyrektyw Europejskich przed wprowadzeniem ich na rynek Unii Europejskiej. Współpraca z przedsiębiorcami już w fazie projektowo-konstrukcyjnej, w połączeniu z zastosowaniem nowoczesnej aparatury pomiarowo-diagnostycznej, umożliwia im zastosowanie optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych, spełniających wymogi rynku unijnego. Zastosowanie nowoczesnej aparatury do określania źródeł hałasu Pulse? Beamforming (w polu dalekim) oraz STSF (w polu bliskim) usprawnia współpracę z producentami maszyn i urządzeń, pozwalając na dokładniejszą diagnostykę ich wyrobów.
Wyniki uzyskane na drodze badań hałasu maszyn i urządzeń umożliwiają dokonywanie zmian konstrukcyjnych zapewniających obniżenie emisji hałasu, a przez to poprawę warunków pracy, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska hałasem oraz zmniejszenie uciążliwości danego urządzenia dla otoczenia. Współpraca z producentami już w fazie projektowo-konstrukcyjnej umożliwia dokonywanie tych zmian stosunkowo najmniejszym nakładem kosztów, już na etapie prototypowym ? przed wdrożeniem danego urządzenia do produkcji seryjnej. Współpraca z producentami maszyn i urządzeń w zakresie doradztwa zapewniają poprawę parametrów związanych z emisją hałasu danego urządzenia, stosowanie materiałów tłumiących oraz modyfikacje konstrukcyjne w znaczący sposób obniżają zanieczyszczenie środowiska i miejsc pracy hałasem, a co za tym idzie zmniejszają ryzyko powstawania chorób zawodowych związanych z hałasem i obniżają ogólną uciążliwość hałasu.
Oprócz spełnienia samych wymagań legislacyjnych, prowadzenie w/w pomiarów umożliwia realizację zamysłu powstania stosownych przepisów - zapewnia poprawę warunków pracy i obniżenie zanieczyszczenia środowiska hałasem.
Dane techniczne: Aparatura składa się z zestawu do wykonywania pomiarów metodą Beamforming, która polega na wykonywaniu ?zdjęć akustycznych? badanych obiektów. Przetwornikiem pomiarowym w metodzie ? Beamforming? jest specjalna matryca (tarcza) mikrofonowa ? beamformer?. Konstrukcja stosowana przez firmę Brüel & Kjar jest przedmiotem patentu i została nazwana Ghost-Image Free. Realizację pomiarów zapewnia dedykowane oprogramowanie współpracujące z systemem PULSE?.
Aparatura umożliwia prowadzenie pomiarów:
? hałasu środowiskowego w o natężeniu 0 ? 140 dB, w zakresie 20Hz - 20kHz,
? hałasu maszyn i urządzeń w zakresie 0 ? 140 dB, w tym określanie mocy akustycznej maszyn i urządzeń zgodnie z wymaganiami stosownych norm i dyrektyw, w zakresie 20Hz ? 20kHz,
? wartości skutecznej przyspieszeń drgań miejscowych o natężeniu 0 ? 100 m/s2, oddziaływujących na operatorów maszyn i urządzeń, w zakresie 0,8 ? 10kHz.
Kategorie: aparatura do badań maszyn i urządzeń, aparatura do pomiarów akustycznych i wibracji
Status: Zwefyfikowano
Producent:

Brüel & Kjaer Sound & Vibrations Measurement A/S DANIA.

Rok produkcji: 2006
Instytucja: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
Uwagi: Opis innego źródła zakupu: środki funduszy strukturalnych, środki wspólnotowe pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (75%), środki budżetowe (25%) oraz własne Instytutu. Uwagi: - mikrofony pomiarowe, oprzewodowanie i matryca do zamocowania mikrofonów do holografii akustycznej;
- przenośny system multianalizatora typ 3560 PULSE pracujący w czasie rzeczywistym oraz współpracujący z komputerem PC;
- obsługa i modernizacji systemu do obsługi hałasu.
Data utworzenia: 2009-12-14
Data modyfikacji: 2009-12-14
Nazwa labolatorium: Laboratorium Instytutu ? Zakład Certyfikacji

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
EP 1720803 T3 30-03-2012 PDF XML ZIP
PL 136962 B1 30-04-1986 PDF XML ZIP
PL 143899 B1 31-03-1988 PDF XML ZIP
PL 19385 B1 30-12-1933 PDF XML ZIP
PL 96918 B1 31-01-1978 PDF XML ZIP