Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaAparatura do badań wielkości elektrycznych i magnetycznych pozostała.
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Aparatura do badań wielkości elektrycznych i magnetycznych pozostała.

Zastosowanie: Badanie odporności urządzeń na napromieniowanie polem oraz prace
naukowe wymagające "czystego" środowiska elektromagnetycznego.
Dane techniczne: Komora umożliwia uzyskanie jednorodnego pola w granicach 0 do 6 db
w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 1000 MHz przy natężeniu do
10 V/m.
Kategorie: aparatura do badań wielkości elektrycznych i magnetycznych
Nazwa użytkownika: Stanowisko do badań odporności urządzeń na napromieniowanie polem elektromagnetycznym
Status: Zwefyfikowano
Producent:

Framkonia

Rok produkcji: 1999
Instytucja: Instytut Elektrotechniki
Data utworzenia: 2009-12-14
Data modyfikacji: 2009-12-14
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Ciecz magnetoreologiczna 392655 C10M125/12 15-10-2010
Kompozycja kosmetyczna przeznaczona do pielęgnacji substancji keratynowych, zawierająca szczepione polimery silikonowe o szkielecie polisiloksanowym 324696 A61K7/06 16-09-1996
Nowa pochodna pirymidopirymidyny i sposób wytwarzania nowej pochodnej pirymidopirymidyny 391303 C07D487/04 A61K31/519 A61P31/04 24-05-2010
Podcinak 386699 B23D61/02 B27B5/34 5-12-2008
Zastosowanie ksenogennych oligo- i/lub polirybonukleotydów 353881 A61K31/7105 A61P31/22 A61P35/00 24-08-2000

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
EP 1701968 T3 30-11-2015 PDF XML ZIP
EP 2658860 T3 30-05-2018 PDF XML ZIP
PL 41154 B1 15-04-1958 PDF XML ZIP
PL 85014 B2 30-04-1976 PDF XML ZIP
PL 97614 B1 31-03-1978 PDF XML ZIP