Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaAparat do elektroforezy kapilarnej.
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Aparat do elektroforezy kapilarnej.

Kategorie: aparatura do pomiarów elektrochemicznych, aparatura biochemiczna
Nazwa użytkownika: Aparat do elektroforezy kapilarnej
Status: Zwefyfikowano
Model: BIO RAD -USA
Rok produkcji: 2000
Instytucja: Akademia Rolnicza w Szczecinie; Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Data utworzenia: 2009-12-14
Data modyfikacji: 2009-12-14
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Pokrywa cylindra do silnika wysokoprężnego 308790 F02F1/24 F02M61/14 25-05-1995
Sposób otrzymywania octanu S-(-)-1-fenyloetylu drogą biotransformacji 319003 C12P7/22 C07C33/22 17-03-1997
Sposób plastycznego kształtowania wyrobów metalowych i przyrząd do plastycznego kształtowania wyrobów metalowych 379860 B21J13/02 B21J5/02 6-06-2006
Sposób sterowania siłownią wiatrową i siłownia wiatrowa 363573 F03D7/02 F03D11/00 21-02-2002
Układ podpór odchylnych 296664 E21B19/08 18-11-1992

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
PL 144023 B1 29-04-1988 PDF XML ZIP
PL 15168 S2 30-04-2010 PDF XML ZIP
PL 152470 B2 31-12-1990 PDF XML ZIP
PL 178914 B1 30-06-2000 PDF XML ZIP
PL 218511 B1 31-12-2014 PDF XML ZIP