Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaAparat do badań w rezonansie magnetycznym - modernizacja aparatu zainstalowanego w 1997r., modernizacja zakończona w 2006 r.
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Aparat do badań w rezonansie magnetycznym - modernizacja aparatu zainstalowanego w 1997r., modernizacja zakończona w 2006 r.

Zastosowanie:
? do klasycznych badań techniką NMR,
? do badań funkcjonalnych mózgu,
? do badań dyfuzyjnych i perfuzyjnych centralnego układu nerwowego oraz badań aktywności zdefiniowanych obszarów centralnego układu nerwowego,
? do tworzenia map metabolitów,
? do badań układu krążenia w tym do oceny funkcjonalnej czynności mięśnia sercowego, spektroskopii protonowej serca i oceny wad wrodzonych.
Dane techniczne: - magnes nadprzewodzący 1,5 T (z 1997 roku)
- zawansowany system ekranowania (shimming)
zapewniający maksymalną homogeniczność
pola
- system gradientowy o maksymalnej amplitudzie
cewek gradientowych 40 mT/m i współczynniku
narastania 200 mT/m/s
- system RF 8-kanałowy umożliwiający akwizycję
z cewek wieloantenowych (do 8 anten
odbiorczych jednocześnie)
- cewki odbiorcze kwadraturowe (spolaryzowane
kołowo) typu array
- współczynnik przyspieszania dla technik
równoległych do 4
- oprogramowanie obejmujące zaawansowane
techniki TURBO, 3D, angiografii MR
- oprogramowanie do detekcji środka
kontrastowego, do przesuwu stołu pacjenta
sterowanego protokółem badań, do badań w
technice Echo Planar Imaging, do
spektroskopii w technice Single Voksel, do
analizy badań spektroskopowych
- oprogramowanie do badań funkcjonalnych
mózgu i ich analizy
- oprogramowanie do zaawansowanych badań
funkcjonalnych w obszarze neuro
- oprogramowanie do spektroskopii w technice
Chemical Shift
- oprogramowanie do filtracji obrazów
- pakiet zaawansowanych technik
kardiologicznych
- oprogramowanie kardiologiczne Argus
- pakiet do pomiaru przepływów
- stacja postprocessingowa Leonardo z pakietem
oprogramowania ?Radiology?
- stacja diagnostyczna Sienet Sky z modułem
Dicom Print
- stacja opisów tekstowych na bazie PC
Kategorie: aparatura medyczna i weterynaryjna
Nazwa użytkownika: Aparat do badań w rezonansie magnetycznym.
Status: Zwefyfikowano
Producent:

Siemens.

Model: Magnetom Sonata Maestro Class 1,5 T
Rok produkcji: 2005
Instytucja: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Uwagi: 8.440.391,00 zł - wartość ewidencyjna, w tym 3.316.521,00 zł -
wartość modernizacji
Data utworzenia: 2009-12-14
Data modyfikacji: 2009-12-14
Nazwa labolatorium: Zakład Diagnostyki Obrazowej - Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
EP 2951309 T3 28-06-2019 PDF XML ZIP
PL 172713 B1 28-11-1997 PDF XML ZIP
PL 65427 B1 29-02-1972 PDF XML ZIP
PL 68029 B1 30-12-1972 PDF XML ZIP
PL 76892 B1 28-02-1975 PDF XML ZIP